Merkeze yönelmek partileri eritir.

Her seçim süreciyle birlikte Türkiyenin siyasi gündemine giren sağda ve solda merkezi temsil ve birleşme çabalarından maalesef beklenen sonuç çıkmamıştır. Merkez sağ ve merkez solu temsil ettiğini söyleyen her iki partininde yeni bir anlayışla sağ ve sol kavramlarından sıyrılarak yapay bir şekilde merkezin, merkezine yönelmek istemeleri bence birleşmeyi engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur.
Milliyet gazetesinden Taha Akyol’un bir yazısında belirttigi gibi: Eski politikacıların yanlarına bir çok sayıda yeni isimleri alarak oluşturmaya çalıştıkları merkezi temsil edecek yeni oluşumlar geniş kitle tabanına sahip olamayacaklar.

Devamını oku

Atatürk zamanında kemalizm fikrinin doğuşu…

Hatırlanacağı gibi, yıllar önce İlhan Selçuk, Atatürkçülük maskesi altında bazı sol çevreleri gaza getirerek, “laiklik ve Kemalizm” elden gidiyor temalı davetlerle, ahaliyi Anıtkabir?de toplayarak mitingler yaptırmıştı. Bende o dönemde Türkiye Cumhuriyeti payidar olduğu müddetçe güncelliğini yitirmeyecek olan “Atatürk döneminde Kemalizm fikrinin doğuşu” başlığı altında bir yazı yazmıştım. Son zamanlarda Kemalizmin Yahudi asıllı Moiz Kohen’in projesi olduğu iddialarının yalan ve yanlış olduğunu hatırlatmak için Atatürk zamanında Kemalizm fikrinin doğuşu başlıklı yazımı tekrardan yayınlamayı uygun gördüm.

Bizde nedense terim ve kavramlar sürekli istismar konusu edilir. Kavram olarak Kemalizm ilk defa ne zaman, nerede ve kimler tarafında kullanılmış ona bakmak gerekir.

Kemalist terimini ilk defa 1918’ de yabancı gazetelerde ve Anadolu’ da emperyalistlere karşı direniş yapan savaşçılara verilen bir tanımlama olarak biliriz. Bu tanımınlamayla birlikte 1930 yılına kadar Kemalizm terimini Türkiye’nin yeni rejimini tanımlamaya çalışan yabancı gazetecilerin “Kemalist Türkiye”, “Kemalist rejim” şeklindeki atıflarında da rastlıyoruz.
Türk orjinli Kemalizm terimi ilkdefa Ali Naci’nin (Karacan) yanılmıyorsam Kadro Dergisinde yayınlanan bir makalesinde “Rusya’da Nasıl Komünizm, İtalya’da nasıl Faşizm varsa, bizde de Kemalizm olmalıdır”02 makalesiyle Kemalizmi gündeme taşıyarak tartışmayı başlatmış olur.

Devamını oku