Göç Olgusu ve Sosyal Statü.

Sanayisi gelişmiş diğer ülkeler gibi, Hollanda da ihtiyaç duyduğu işgücü açığını azgelişmiş ülkelerden, iş gücü ithal ederek karşıladı. Bu bakımdan Hollandalı Türklerin kendi geleceklerini inşa etmeleri anlamında, göç olgusuyla birlikte sosyal tarihlerini iyi bilmeleri gerektiğine inanırım.