Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler.

Yerel seçim sürecinin işlemesiyle birlikte belediye başkan adaylarının siyasi elitler tarafından atanmasını demokratik bulmuyorum. Atamanın yerel yönetimlerin yetki ve görev alanlarını daraltacağını düşünüyorum.

İnsanlık toplumsal hayata geçiş sürecinde oluşturduğu siyasi yapıya “devlet” adını vermiş. Yani devleti toplum ve toplumlararsı işikileri düzenleyen bir kurum ve teşkilat olarak kendi hayatına dahil etmiş.

Modern devletlerde siyasi katılım ve hizmet dağılımı, yerelden başlayarak genele, oradan da merkeze doğru teşkilatlanmış hiyararşik bir yapılanmayla sağlanıyor. Böylece devlet sorumluluk ve selahiyetlerini yerine getiren bir kurum olarak kendi oteritesini tesis etmiş oluyor. Yerel ve merkezi otoriteler hiyararşisi diye tarif edilen yönetim şekli oluşturuluyor.

Devlet otoritesini kullanma yetkisine sahip olan merkezi oteritelerin kendi ellerini güçlendirmek adına, farklı yol ve yöntemlerle yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlama girişimlerini antidemokratik buluyor, merkezi diktatörya olarak değerlendiriyorum. Bana göre yerel yönetimlerin selahiyetlerinin bay-pas edilmesi diktatöryal bir yapılanmanın oluşmasına vesile olur. Yani yukarıdan, merkezden verilen talimatlarla yönlendirmenin içeriğinde ricadan öte, emre itaat anlamında diktatöryal bir baskının olmasını kuvvetle ihtimal dahilinde görüyorum. O münasebetle siyasi katılım ve hizmet dağılımının eşit ve adil olmayacağını ifade etmek istiyorum.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımı, siyasi katılım ve birlikte yönetme hakkında bakın Maurice Duverger neler söylüyor. Duverger diyor ki: “Otoritenin merkezileşmesi yerel siyasetleri bağımlı ve kişiliksiz yapar, yerel yönetimler merkeze tapar”. Yani “Teknokrat hükümetleri” gibi bir yapı oluşturur; renksiz, duyarsız, duygusuz! Merkezden atanan yerel yöneticiler seçilmiş olsalar dahi atanmış oldukları için sorumluluk anlamında, seçmenlerine karşı değil, daha çok veli nimetleri olan siyasi oteritelere karşı sorumlu hissederler diyor. Ayrıca Merkezi oteriteden gelen talimatların yerel dinamizmi etkileyerek sosyal ve kültürel refah seviyesini düşüreceğini, ona ramen devlet otoritesini tesis etmek anlamında merkezi oteritenin baskının sürdüreceğini ifade eder.

Ben Duverger’i haklı bulanlardanım, çünki merkezi otoritenin talimat ve yönlendirmesiyle yerel idarelerin yetkilerini kısıtladığına inanırım. O sebepten olacaktır ki, yerel yöneticileri seçimle gelmiş olsalar dahi, seçilmişler olarak değil, siyasi elitlerin atadığı seçkinler olarak tabir ederim. Atanmış seçkinler tabirimin delili olarak’ta, aday-adayı tesbitinde yerel seçmenin aday belirlemede hiç bie şekilde müdahil olma hakını kullanamadığını delil olarak göstermek isterim.

Sonuç olarak; yerel yönetimler hakkında yaptığım bu değerlendirmeler ve siyaset kurumunun merkeze yönelme arzusuna ramen, merkez ve yerel otorite ilişkileri üzerine kurgulanan bu antidemokratik yapılanma nedeniyle, mahalli seçimlere ne gerek var diye düşünenler olursa onları da haklı bulmam. Çünkü sembolik’te olsa, verilmiş olan demokratik hakları gereği gibi kullanmak ve siyasi katılımı sağlamkatır amaç olan.

ENPOLİTİK
Mart 2019

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.