Güçlü bir Türk soluna duyulan ihtiyaç.

Türk siyaseti yıllarca solun, sağ karşısında alternatif olamaması durumunun yarattığı en sıkıntılı dönemini geçirmekte. Bu anlamda tüm sosyal demokratlar sorumluluk alarak, solu güçlendirecek vizyon ve misyona sahip bir lider etrafında birleşip, demokratik alternatif olarak ihtiyaç duyulan açığı kapatmalıdırlar.

Türk solcuları Sovyetlerin çöküşüyle birlikte aldatılmışlık duygusuyla, Rusları günah keçisi olarak ilan ederek sadece Rusları suçlu görüldüler. Esas düzenbaz, Yahudi asıllı Alman vatandaşı Karl Marks olduğu halde, ona dokunmak bile istemediler. Halbu ki Marks pratikte uygulanma ihtimali bulunmayan, eşyanın tabiatına aykırı ütopyasıyla tüm isnanlığı kandırıp, gözyaşı, zulüm ve umutların yıkılmasına sebep olmuştu. Ruslar`sa uyanıklık yapıp, sosyalizmi Lelin sayesinde milli çıkarları doğrultusunda kullanma becerisi gösterdiler. 70 Yıl sonra da olsa Sovyet blokunun yıkılışıyla insanlık komünizmin gerçek yüzünü görmüş oldu.

Hepimizin yaşantısında birilerince aldatılmış olmanın acısını tattığı bir kesit vardır. Hayatımızın bu kesitini kimi zaman ciddiye almaz güler geçer, kimi zaman da arsızlık eder unutmak isteriz. Eğer söz konusu anılar kendimizi adadığımız siyasi ideolojimiz, hayat felsefemiz ise, yüreğimize oturan sancının katmerlenerek arttığının farkına varırız. Umudumuz tükenir, ışığımız söner, güneşimiz kaybolur fakat, ateşimiz hiç eksilmez sürekli artar nedense…Kendimizi karanlıkların en koyusunda zifiri karanlığın ortasında bulur, boğulacakmış gibi hissettiğimiz anlar olur yaşantımızda.

Bizim solcularımız aldatılmışlık pisikolojisiyle, Marksizmin gerçek yüzünü hiç bir zaman görmek istemediler. Sosyalizmin meşalesini Ankaradan yakarak, yeniden dünyayı aydınlatma sevdasına kapıldılar. Dünya`yı aydınlatmak bir yana, Ankarayı aydınlatamaktan aciz kalıp, kendi-kendilerini kandırmış oldular. Kimi zaman sine-i millet`e, kimi zaman sine-i cuntay`a, şimdiler de ise sine-i merkez sağa dönme çabasındalar.

Özel bir davette, Hollanda sosyalistlerinin dua-yeni sayılan bir zatla, sosyalizm üzerine sohbet ettik. Fırsattan istifade ederek, Turkiye de sosyal demokrasinin gelişemediğini üzülerek beyan etme fırsatı buldum. Üstat Sovyetlerden sonra, tüm dünya da solun kan kaybettiğini fakat, Avrupa da toparlanmanın çabuk oldugunu belirterek söze başladı. Sozyalizmin Avrupanın kapitalist düzenine tepki olarak doğduğunu anlattiktan sonra, komunizmin neden önce Avrupa sınırları içinde değilde, başka ülkelerde kabul gördüğünü anlattı.

Enternasyonal dayanışmaya vurgu yaparak, Türk solu hakkında ne düşündüğünü sordum. Hangi Enternasyonal dayanışma diyerek güldü ve ekledi, biz Avrupalılar iyi ve güzel olan her şeyi, önce kendimiz için isteriz dedi. Bir Hollandalı olarak, önce Hollanda için, sonra Avrupa, daha sonra insanlık, ve en son Moskova için ister veya düşünürüm dedi. Türkler de ise tamamen farklı olduğunu Moskovanın, Ankaradan önce geldiğini söyleyip, geçmişin hatalarını yüzüme vurdu. Utana, sıkıla onu onaylamak zorunda kaldım, çünkü Milli Marşımız yerine, sosyalist enternasyonal ve Viyetnam için atılan sloganlar hala kulaklarımı çınlatmakta.

Günümüz de Türk solunun durumuyla ilgili yaptığı tesbit ve değerlendirmeler çok ilginçti benim için. Türk solcularının kapitalistlerden daha çok liberal, milliyetçilerden daha çok nasyonalist ve devletci olduklarını gözlemlediğini örnekleyerek anlattı. Gecekondu kültüründen kurtularak, demokratik ilkelere bağlı, klasik liberalizmin eksik ve hatalarını giderecek, sosyal düzen, sosyal adalet, sosyal refah, işci hakları, fırsat eşitliği, vijdan hürriyeti, ifade özgürlüğü vs, hakların geliştirilmesini sağlayacak fikir ve politikalar üretemediklerini izah etti. Mevcut sol anlayışı, halka umut vaad eden sosyal, kültürel, ekonomik ve her alanda sorunları çözecek politikalar üretemediği için, aşırı devletçilik zihniyetine yönelerek, statüsünü korumaya calışmakla itham etti. Laiklik ve rejim tehlikesi gibi suni gündemlerin gölgesine sığınarak, muhalefet etmekte yetersiz kalındığını, daha da kötüsü demokrasiyi kesintiye uğratacak ihtilal tellalığı yapacak kadar yanlışlara yönelmekle suçladı. Bütün bu olumsuzlukları Türk siyasetinde sağın alternatifinin sağ olmasının getirdiği tehlikler olarak gördüğünü, eğer çağın gereklerine uygun politikalar geliştiremezlerse, ömürboyu sağ kanat veya başka unsurlara muhtaç kalacakları tehlikesine işaret etti.

Milliyet gazetesinde Can Dündar`ın eski tüfek sosyalistlerden, Sadun Aren hakkında yazdıklarını okuyunca, Hollandalının ne kadar haklı olduğunu düşündüm. Sadun Aren`in 84 yaşına rağmen Sovyetler çökmüş olsada, içimde ki “sosyalizim özlemi ve devrimci ruh“ hiç bir zaman sönmedi dediğini yazıyordu. Aren`in “Puslu Camın Arkasından“ adlı kitabında, Behice Boranı çok zeki bulduğunu, Mehmet Ali Aybar`da ise bunaklık alametleri gördüğünü yazmıştı. M. Ali Aybar`ın yeni bir anlayışla, “güler yüzlü sosyalizim, “ Türkiye sosyalizmi fikrini eleştirerek, Türkiye sosyalizmi dünya sosyalizmine ne kazandırabilir diye sorup, bunaklık teşhisi koyuyormuş eski tüfek. Aybar`ın Sovyetler sonrası tutumunu begenmediğini onun durumu ve fikirlerinin TİP (İşci Partisi) ve kendisini “Marksizmin zincirlerinden kurtarma“ çabası içerisinde bulduğunu söylemiş. Aybarı`ın ruh halini ise parangadan (kölelikten) kurtulma pisikolojisi olarak tabir ediyormuş.

Türk solu hakkında biri Türk, diğeri Hollandalı olan bu iki sosyalistin konuya yaklaşımlarını, çok önemli buluyorum. Bu değerlendirmeler ışığında, yakın gelecekte Türkiye de solun iktidara alternatif olma ihtimali çok zayıf görünmekte. Hal böyle olunca CHP ve sayın Baykal`ın sine-i millete döneriz tehdidi “doğal tabanı“ olan soldan umudunu kesmiş olmanın son çırpınışları olarak algılıyorum. Bir Demirel klasiği olan sine-i millete dönme demogojisini, sine-i merkez sağa dönme hazırlığında olan merkez solun, kendine yön bulma çabası olarak değerlendiriyor, samimi bulmuyorum. Çünki sine-i millete dönme işi önce destek, sonra da cesaret ve yürek ister, sonunda sokak ortasında kalma riski de vardır.

Bence sol önderlerin Mesnevi çağrıları tüm solculara yönelik olmalı. Çünkü Prof. E. Kalaycıoğlu ve Doç. A. Çarkoğlu`nun yaptıkları “Türkiyede Sosyal Tercihler“ konulu araştırmanın sonuçları, sol seçmen açısından hiç de içaçıcı görünmüyor. 1983 Seçimlerinde solun 30 % olan oy oranı, 1999 da 21.8 geriliyor, 2006 için 19.4 olduğunu öngörüyor ve buna karşılık sağ`ın oylarında artış olduğunu ilmi olarak kanıtlıyor. Geçen süre içerisinde dünya siyasetinde bir çok değişiklik söz konusu fakat, sosyal demokrasinin kendi “doğal tabanında“ oy kaybettiği ve mevcut statünün korunamadığı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Laiklik ve Cumhuriyeti tehlikede göstererek, rejimi savunma adına, demokratik ilkelerden vazgeçme görüntüsü veren politik seçenekle birlikte, kavramlar çatışması Türk solunu bu noktaya taşımış görünüyor. Sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları bu kavramlar, solun tabanını tatmin etmediği içindir ki, mevcut statü korunamamıştır. Aslına bakılırsa merkez sağa yapılan çağrının özü de aynı unsurlar içeren, siyasi uyanıklık yapma çabasından başka bir şey değildir. Aynı yöntem ve biraz farkla, sembollere tutunarak, Mevlananın diliyle yapılan çağrıya sağın itibar edip, merkez sola CHP ye yöneleceğine nasıl itimat edilir?

Bana göre Mesnevice değil de, solun anlayacağı dilden “Nazımca“ bir davetle, tüm solcuları kucaklayacak bir çağrı yapılmalı. Sosyal demokrasi, veya demokratik sol fark etmez, yeter ki solu güçlendirecek ve bir çatı altında toparlayacak bir çağrı olusun. Rahmetli Karaoğlan gibi, gök mavisi renginiz olmasa da, beyaz bir sayfa açarak, kanadı kırık umut güvercinini uçurmayı başarmalısınız, renginiz ak, bahtınız açık olsun.

Metin YAZAREL

Subat 2007

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.