Her şeyden önce Türk’ üm.

Alçakca işlenmiş bir cinayeti bahane ederek, hepimiz Ermeni`yiz gibi Türklüğü küçük düşürecek eylem ve davranışların duygusal tepikinin otesinde bir amaca yöneldiğini görmekten üzüntü duymaktayım. Bu hunhar cinayet hangi değerler adına işlenmiş olursa olsun, ne Türklükle, nede hiç bir insani değerle bağdaşamaz.

Şahidi olduğumuz bu üzücü olayın tarihe bırakılmadan daha şimdiden niyeti pisler ve Türk düşmanları tarafından nasıl kullanılmak istendiğini görünce mensubu olmaktan iftihar ettiğim, nasıl bir Türk olduğum ve olunması gerektiğini yazmak ihtiyacı hissettim.

Nasıl bir Türk olduğunu hissetmek öncelikle vicdan ve ahlak işidir. T.C. Nufus hüviyetine sahip olarak, bazılarının idda ettiği gibi Türkiyeli olmakla, Türk olmak farklı şeylerdir. Sözde…evrensel kültür adına, kendi insanına, sahip olduğu kıymet ve değerlere saldırarak Türkiyeli olmakla, Türk olmak çok farklı şeylerdir.

Ayidiyet duyduğu milletinin tarihini, kültürünü, maddi, manevi bütün değerlerini küçümseyen değil yükselten bir Türküm. Tanzimattan itibaren artan bir hızla, milli külür ve manevi değerlerini küçük görerek, manasız bir kompleks ve özentiyle başka unsurları üstün görendeğil, kendi değerlerine sahip çıkan bir Türküm. İdare ettiği topraklar üzerinde güneşin batmadığı imparatorluklar kuran atalarını, emperyalist olarak niteleyip utanç duyup, aslini inkar eden değil sahiplenen Türküm. Koca imparatorluktan artakalan ve M. Kemal Atatürk`ün binbir güçlükle kurduğu adına Anadolu dediğimiz küçük kara parçasında, sadece Türkiyeli olduğunu savunan değil, sahip çıkan Türküm.

Önce kendine, sonra temsil ettği topluma sevgi ve saygısı olan, hümanizim adına insanlık idealine sahip, insancıl bir Türküm. Milli, insani ve kendi özdeğerlerine bağlı, ‘De Gaulle’ün Fransızlarda uyandırdığı “kendine güven“ duygusuna sahip, milli kültür ve manevi değerlerine inanan bir Türküm. Anayurt dediğimiz anadolu toprakları dışında, Atayurdun’da bulunan diğer Türk kardeşlerinin varlığından gurur duyup, asla şovenist ve ırkçı hislere kapılmadan, yüksek insanlık ideali duygusuyla dünya kardeşliğini savunan bir Türküm.

Bilgi çağı dediğimiz çağın gereklerine uygun olarak, Bilge Kaan`da kendini bulan, insanlığa hizmet yarışında bilge bir Türküm. Bilimin bütün bilgi ve becerilerini tüm insanlığın hizmetine sunamak isteyen bir Türküm. Globalleşme ve Küreselleşme adına işlenen insanlık suçlarını çağın ayıbı olarak görüp, dökülen kan, gözyaşı ve zülme karşı çıkan bir Türküm.

Çağımızin olumsuzluklarını medeniyet ve uygarlığın beşiği olmakla övünen, sömürü zihniyetli batının tuzağı olarak gören uyanık bir Türküm. Faşizim ve Komünizm gibi felaketlerin ( Hitler ve Marks) Avrupanın medeni ve uygar görünümünden türediğini bilen ve insanlığı uyarıp, bilgilendiren bir Türküm. Günümüzde ırkçılık ve şovenizmin hortlayarak, masum insanlara zarar verdiği, ırkçılığın hızla yayılarak himaye gördüğünü bilen ve insanligi uyaran bir Türküm.

Tarihinde’ki cevherden kaynagını alarak, insanlığa hürriyet, adalet, eşitlik ve medeniyet getirecek ideallere sahip bir Türk ve Türkiyeliyim. Bütün Türk büyükleri gibi, Atatürk`ün “Yurtta Sulh Cihan da Sulh “ idealine hayatiyet kazandırmak için, çalışan ve uyanık olan bir Türk ve Türkiyeliyim.

Metin Yazarel

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.