Siyaset Name.

Ben’de dahil, Aydın geçinen Entellerimizin kahir ekseriyeti, siyaset biliminden bahsederlerken Montesquieu’dan, Rousseau’dan, J. Locke’den dem vururlar.
Nedense 11.YY’da yaşamış kendi geleneklerimizden siyaset sosyolojisi üretmiş olan Yusuf Has Hacib’ten bahsetmezler.
Karahan beyi Buğra Han için kaleme aldığı “Kutadgu Bilig” adlı siyaset nameden, siyasetin dili ve devletin yönetim tarzını, anlatan kitabından tek satır bile alıntı yapmazlar.
“Ben sözlerimi dört değer üzerine kurdum; 1- doğru ve adil yasa, 2- topluma bahşedilmiş saadet ve huzur, 3- kişiye en büyük zenginlik sağlayacak akıl ve 4- akibete dair halis niyet…” der Yudus Has Hacib.
Yine siyasetçilere nasihat babında diyor ki, idare eden kişiler ve amirlerin sözleri ne anlaşılamayacak kadar uzun, nede istismara mahal verecek kadar kısa ve örtülü olmamalı diyor ve ekliyor, “Büyüklerin büyüklüğü sözlerinin güzelliğinden, doğruluğundan ve derde derman oluşundandır diyor Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig’de.”
Medeniyet tarihimiz içinde Yusuf Has Hacib gibi, “Ey oğul nasihatlarımı dinlersen zamanın tokadını yemezsin” diyen Emir Keykavus gibi pırıl pırıl parlayan inciler hükmünde olan kendi değerlerimizin kıymetin maalesef bilmiyoruz.
Metin Yazarel
Not:: ilgilisine bir kaç eser ismi vermeyi uygun bulurum.
Medinetül Fazıla (Farabi)
Siyasetüs Şerriye (İbn Teymiye)
Ahkamüs Sultaniyye (Maverdi)
Siyasetname (Nizamülmülk)
Kabusname (Keykavus)
Asafname (Lütfi Paşa)
Kitabüs Siyaset (Pirizade)

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.