Yeni Dünya Düzeni.

‘’ Y e n i D ü n y a D ü z e n i ’’
Son günlerde Ortadoğuyu dizayn etmek anlamında, milletimizin istikbali adına ilgiyle takip ettiğimiz ve adına ‘’Yeni Dünya Düzeni’’ denen bir oyunun ülkemiz üzerinde sahnelenmek üzere olduğuna şahit olmaktayız.

Nasıl bir dünya düzeni olduğunu düzeni savunanların dahi bilemediği bir sis perdesiyle kapalı bir dayatmayla karşı karşıyayız. Sözkonusu düzeni dayatanların toplumları medeni olgunluk seviyesine yükselten sosyal düzen, sosyal denge, sosyal adalet v.b. gibi değerlerin yıpratılarak dejenere olmasının yaratacağı pisiko-sosyal riskleri dikkate alıp hesaba katmadıklarının’da farkındayız aslında…

Hasılı mana ve mahiyeti karbonlaşmış eski ideolojilerin, tekrardan insanlığı ihya, dünyamızı’da imar edecek evrenselikte tanıtılıp taktim edilmesi, bu yazıyı yazmaya teşvik eden en önemli etkenlerden olmuştur. Dünün karanlık düşünce ve felsefelerinin inhirafa uğramış Yahudi dininin kara doğmaları Siyonizm ve Masonluk tarikatlarının Adem-i Insanlığın kaderine tahakküm ederek, toplumsal huzur ve dünya barışını bozan gerilimlere sebebiyet vermesi yanında… ma’şer-i vicdanlarda huzursuzluk yaratan bu senaryoları yazanlar ve bu oyunda rol alan aktör ve figüranların hangi gaye-i hayale hizmet için görev aldıklarını çok iyi bilmekteyim…

Yahya Kemal’in “Ben kökü mazide bir atiyim” dizelerinde ifadesini bulan tarihi tecrübe ve birikimlerin, milletlerin mukadderatına tesiri cihetiyle, içinde yaşadığımız anı aşarak, atiye bakan yönüyle, geçmişte geleceği kucaklayan heyecan-ı milliye şuuru uyandıracağına inanıyorum. Yoksa…sadece mazinin hatıratına saygı adına, tarihin yas’ını tutmanın ne milletimize, nede insanlığa bir fayda sağlamasını düşünmek akıbet-i geleceği akim bırakan basiretsizlik anlamına gelecektir. Bu noktada tarih şuurunu yani milli şuuru; “milletlerin kendi değerler bütünü” olarak gördüğüm için, milletimizi kendi özüyle buluşturup, kendi gerçeğine kavuşturacağına inanlardanım. Duygu, düşünce ve inançlarımızı besleyip kıvama getirecek, iradelerimize güç ve kuvvet katacak, gerektiğinde tarihiyle hesaplaştıracak milli şuur ve uyanışın oluşacağına kuvvetle iman ediyorum…
M. Yazarel

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.