Sevgiliye Çağrı… (Münacat) Olsun.

Sevgiliye Çağrı… (Münacat) Olsun.

Sevgiliye Çağrı… (Münacat) Olsun.

Ey Sevgili, ister gül, ister’se dikeni gelsin.
Kabulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ebede sevdalık çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim

Ey Sevgili, ister lutuf, ister’se kahrın gelsin.
Makbulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ebede gurbetin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister sefa, ister’se cefa gelsin.
Kabulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ebede hasretin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister eza, ister’se ceza gelsin.
Makbulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ebede gurbetin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister ömür, ister’se ölüm gelsin.
Kabulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ahire sevdalık çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister günah, ister’se sevabın gelsin.
Makbulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, ezelden ahire hasretin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister Cehennem, ister’se Zebani gelsin.
Kabulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, evvelden ahire gurbetin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Ey Sevgili, ister Cennet, ister’se Cemalin gelsin.
Makbulümdür, ne gelirse senden gelsin.
Bilirsin, evvelden ahire hasretin çekerim.
Gel de, davet et ki, davetine icabet edeyim.

Rotterdam; 30 Temmuz 2013

M. Yazarel