Dindar İnsanlar

Dindar insanlar
İtikat’larını algılayış biçimine göre fâliyetlere yönelerek nefislerini terbiye etmek isterler.
Mistik ve estetik unsurlar, salt görüntüden ibaret bir görsellik değil, mana ve anlam yüklüdürler.
M. Yazarel

T.C. Devletinin Felsefesi.

T.C. Devletinin temel felsefesi ve temel ideolojisi tüm halk ve azınlıklara eşit haklar tanıyarak, siyasi eğemenlik ve sosyal dengeyi sağlayacak olan, demokratik rejimi milli eğemenlik kavramına dayandıran millet iradesine saygılı olmaktır. Bu anlamda sosyal dengeyi bozacak, her türlü ayrımcılıga karşı, eşit vatandaşlık ilkesine bağlılıkla toplumsal dayanışmayı sağlayacak kültür ve inanç birliği iradesini pekiştirerek, daha çok toplumsal birlikteliğe yatırım yapmak olmalıdır.

Karanlık gece düşleri.

Hayatın anlamını sadece maddi olarak algıladıgımızdan olacaktır ki, güçlüklere katlanmak çok zor gelir insan evladına. Kimileri çareyi ya kendini bulmak, yada sesizce yok olmakta görüyorlar. İnsan doğası gereği her zaman, her yerde kolay olandan yana tercih yapmak istiyor.

Umudun tükenip, ışığımızın söndüğü bir anda ateşimiz olur fakat, güneşimiz kaybolmuştur. Yolumuzu aydınlatacak ışık hüzmelerine koşarken, kızgın gün ışığı altında kendimizi karanlıkların en koyusunda, zifiri karanlığın ortasında buluruz. Zamanın peşinden koşarak benimizi bulmak kolay olmamıştır.

Devamını oku