Karanlık gece düşleri.

Hayatın anlamını sadece maddi olarak algıladıgımızdan olacaktır ki, güçlüklere katlanmak çok zor gelir insan evladına. Kimileri çareyi ya kendini bulmak, yada sesizce yok olmakta görüyorlar. İnsan doğası gereği her zaman, her yerde kolay olandan yana tercih yapmak istiyor.

Umudun tükenip, ışığımızın söndüğü bir anda ateşimiz olur fakat, güneşimiz kaybolmuştur. Yolumuzu aydınlatacak ışık hüzmelerine koşarken, kızgın gün ışığı altında kendimizi karanlıkların en koyusunda, zifiri karanlığın ortasında buluruz. Zamanın peşinden koşarak benimizi bulmak kolay olmamıştır. İnsan olarak karanlığı “günün karanlığı” denen, “görmenin” en iyi vakti olabilecek karanlığı kullanmasını neden bilemiyoruz.
Çağımız toplumları seküler kültürün vaad ettiği ilerlemenin olmadığını görünce, ruhi açlıktan ölme noktasına geldi sanki. Güneşin, su yüzeyine düşen davetkar yansımalarını takip ederek, suya atlayıp dibe doğru çekilerek gömülüyor gibiyiz. Şurada, burada, güneş ışığı şuhaları takılıyor gözlerimize. Geldiğimiz noktada ışığın kaynağını bulmaktan başka bir seçeneğimiz de yok aslında. Şoyle ki, insan onurunu yücelten önderler olduğu gibi, insan onurunu hiçe sayan ve hatta zulmeden Hitler gibi alçaklarında sosyal gelişmeye katkı sağladığını düşünmekteyim. Eğer kötüler olmasa idi, iyilerin kıymet ve değerleri bilinirmiydi bilemem siyahla, beyazın bilindigi gibi…

Bedenimizin fizyolojistin et makinası olmadığını anladığımız anda; onun semavi tarfının varlığını da anlarız.…Bedenin despotca kullanılması neticesinde, ruh sağlığı açısından ne büyük bedeller ödendiğini görürüz. Beden hatsalıklarına çareler bulunurken, ruh konusu hep ihmal edile gelmiştir nedense?.. Maddeye duyulan ilgiye karşılık, manayı ihmal etmenin sebebi neydi acaba?… Manevi aleme ilgisizliğe sebep kültürlermiydi yoksa?..

İnsanda bulunan tek maddi unsurun fiziki bedeni olduğunu bilmekle birlikte, maddi isteklerin ruhta yaptığı tahribatın etkileri nasil azaltılır hala çözülmüş değil. Bazı insanların neden aşkın şeylere yönelip hayatın fiziki donanımlarından vazgeçerek, maddeden tamamen sıyrılıp, tüm güç ve yaşam alanlarını visionariy bir zihin ve bedenle bütünleştirmeye çalışıyorlar bunları da henüz yeterince aydınlatmış değiliz. Kimileri bu duruma “kendinden-geçme”diyorlar ama, belkide “kendini-bulmadır.” Çünkü aşkın bilgilerin zaman ve mekan farkına rağmen ortak bir çağrısı var, hayatın daima yüceltilmesine dair bir çağrı bu. Peşinden koştuğumuz amaç ne idi?… Bulunmayı bekleyen gizli bir hazinemi?… Biz neyiz, kimiz aslında?… İnsan nedir?… Hayatın anlamı nedir?… Her şeyden önemlisi anlam arayan yaratıklarmıyız yoksa?… Bilincin doğası nedir?.. gibi, karanlık “gece” düşüncelerine cevap ararız. Bence bu sorulara verilecek cevap gayet basitti. Nasil ki bedenimiz hayatiyetini sürdürmek için ekmek, su ve havaya ihtiyaç duyuyorsa, yeryüzündeki hayat maceramız da bir amaç ve gayeye ihtiyaç duymalıydı. Zamanın peşinden yeterince koştuk ama, elinden tutamak bir türlü nasip olmadı insanoğluna.

İnsan evladı düşünen aydın bir kişi olarak önce kendi varlığının sorumluluğunu hisseder. Kendimizi, çevremizi ve bizi kuşatan maddi, manevi değerleri, etkisi altında kaldığımız olayları, davranış biçimlerini çözüp inclemek isteriz. İnsan denen varlık bebeklikten başlayarak, dış ortamın değişen şartları karşısında, kendi iç ortamını belli sınırlar içinde sabit tutmaya çalışır. İnsanın şuurlu veya gayri şuurlu her hareketinin ve her davrnışının neden ve niçin-ini araştırdığınızda davranışların altında yatan gerçek, pisikolojik motivasyon olarak karşımıza çıkar. Ve insanın pisikolojik sahası çok geniştir. Bu sahada ki sitatü ve motifler çok çeşitlilik arzettigi icin idrak ve davranışları pisikolojik sahanın yaptığı tesir neticesinde şekillenir. İnsan tek bir yönde giden, tek zihinli bir hayvan gíbi hareket etmez. Bir zaman içinde, tek bir sitüasyonda değilde, bir çok sitüasyonlarda faaliyette bulunabilir. Çünkü molar ünitemiz çerçevesinde ihtiyaçlar, istekler, hedefler vs şeyler daima değişkendir. Aslında idrakın kapıları kirden temizlenseydi, insan her şeyi olduğu gibi ebediğili yönünden de idrak edebilirdi.

İlkel insan, gizemine hayran kaldiği eşyayı, sağlam ve sert yapılı kayaları medeniyeti adına yontarak güç ve kuvvetini denemişti. Her halde ilkel kavimler için en zor olan, başka insanlarla birlikte yaşamak olsa gerek. İlk önce taşları yontarak tabiata kafa tutan ilkel insan, aklı, fikri ve zekası ile hayatın kanun ve kurallarını tayin etmeyi başarabildi. Birlikte yaşam tarzını kavim veya kabile düzeni üstüne kurdu. İlkel insandan, günümüze gelinceye kadar, aşiret, millet ve ümmet gibi sıfatlarla adlanarak medeniyetini yükseltti insanlik. Bugün seyrine doyamayıp hayran kaldığımız, Mısır piramitlerinden, eski Yunan sitelerine, Mimar Sinanın Selimiyesi de dahil, günümüzün moderin mimari ve sanat eserlerine kolay ulaşılmadı. İnsanlık sahip olduğu medeniyeti aklını, fikrini ve bilgisini yontarak yükseltti.

Hayatın çileli yolunda fertlerden başlayarak, toplumların medeni olgunluk ve sosyal düzeni sağlamak için geçirdikleri evrimler merakımı cezbetmiştir. Genellikle ihmal edilen sosyal pisikoloji, felsefi metotlar ve ilahiyat ilmi de dahil fertlerin idrak ve davranışlarına yön veren, pisikolojik motivasyonlar ve ona bağlı olarak manevi ihtiyaçları, ruh denilen iç alemimiz konusunda verilerin yetersizliğine tesadüf ettim. Bir anlamda fertlerden başlayarak kitle pisikolojisi ve sosyal davranış biçimlerini inceleyen ilmi bilgilerin yetersizliği dikkatimi çekti.

Tarihi vesika ve fosillerden yararlanarak insan anotomisini inceleyen bilgileri kast etmiyorum. Elimizde bulunan belge ve verilerden istifademiz nisbetinde dünü, bugünle kıyaslayarak, karanlık devirlerdeki insanların ihtiyaçları, istekleri, hedefleri, gerginlikleri ve ögrenme yeteneklerini araştırıp, sosyal yapı ve sosyal pisikolojisini incelememize yardımcı olacak bilgi ve malzeme eksikligidir bahse konu olan. Yoksa ilk insandan günümüze insanlık tarihi ve medeniyetini aydınlatan malzeme elbette yeterli miktarda bulunmakta. Üzerinde durduğum konu, insanlığın sosyolojik yapısından hareketle, sosyal pisikolojinin tarihi gelişimi denebilecek çalışmaların yok denecek kadar az olmasıdır. Yani insanin iç dünyasını, pisikolojik yapısını, ruhunu konu alan çalışmalar toplum bilmine katkı sağlayacak seviyde değil. Tabiatıyla çok zor olan bir alan, konu insanın iç alemi ve ruh yapısı, denek de insanın bizzat kendisi olunca konunun zorluğunu da anlamaktayım. Pisikolojik sahada davranış ve hareketlerin sürekli değişkenlik arzettiğini hepimiz bilmekteyiz. İnsan hareketlerini klinik bir ortamda deneye tabi tutmuş olsanız dahi, sitüasyonda meydana gelen değişiklikler, ihtiyaçlar, istekler ve hedefler her fertte ayrı bir şekil alır. Çünkü fertler ihtiyaç ve hedeflerin algılanış biçimine göre faaliyetlere yönelir ve kendisini zorlarlar, zorluklar da buradan kaynaklanmaktadır.

İnsanlık son iki asırdır sanayileşmenin, insan imgesinde açtığı yaraları saracak bir şeylere acilen ihtiyaç duymaktadır. Kendimizi kavrayışımız, ihtiyaçlarımız ve evrendeki yerimizi tesbit gibi, önemli konularda radikal biçimde farklı bir anlayış içindeyiz. Bireyliği gelişmiş kişilerin, daha sonra insan türünün tamamı tarafından benimsenecek icatları keşfetmeleri ve bunların tarihi ilerleten güç olmasına zemin hazırlamaları, bir şey olma isteğinin oynadığı en önemli rol olsa gerek. Umarım sosyolok ve pisikoloklar sorumlu davranarak yolumuzu aydınlatacak bilgilere ulaşmamızda bizlere daha cok yardımcı olacak çalışmalar yaparlar.

Metin YAZAREL

Temmuz 2006

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.