Batı’nın kültürel tehdit algısı.

Özellikle 11 Eylül 2001 den sonra şekillendirilmek istenen yeni dünya düzeni, müslümanların sindirilmesine yönelik, haçlı zihniyetinin değişik bir versiyonu olarak kaşımıza çıktı. Bu anlamda bugünden, yarına batılı ülkelerin müslümanları hedef alan söylemlerine bakılırsa, önümüzdeki yıllarda batı kaynaklı politikaların daha çok radikalizme yatkın olacağı anlaşılmış olmalı.

Geleneksel kültürlerin birlikte yaşama mecburiyetinden doğan problemleri gidermekte zorlandıkları konusunu doğru bulur ve anlarım. Ben, toplumların sosyalleşmesini sağlayacak evrensel değerleri referans alarak çözüm üretileceği yerde, geleneksel kültürler üzerinden çatışmaya teşvik edilmesini anlamakta zorlanırım. Yani Hıristiyan dünyasında “Kültürümüzün İslamlaşmasına karşı işbirliği” sloganıyla başlatılan ve kültürel yozlaşma korkusu üzerine inşa edilen bir propoğanda metodunun karşılık bulmasını garipser ve izah etemekte zorlanırım. Aynı zamanda gereken önlem alınmaz ise, yakın gelecekte kültürel çatışmaların daha da şiddet kazanacağından endişe ederim.

Tarihi seyir içerisinde, kültürlerin çatıştığı dönemler incelenirse, çatışmanın sebebi ne olursa olsun, en azından içgüdüsel olarak daha iyi ve daha güzel yaşama arzusu yatmaktadır. Her kültürün kendi değerlerinin daha üstün olduğu iddasıyla, diğer toplumlar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi tarihi bir gerçekliktir. Bu manada savaş ve çatışma pisikolojisini motife eden unsurlara bakıldığında istisnalar hariç, kültürlerin egemenlik alanlarını çatışarak genişletme arzusunda olduklarına dikkat çekmek isterim.

Sırası gelmişken yukarıda temas ettiğim kültürel korkulara dayanarak, batılı toplumların, tüm dünyada Hıristiyan dindaşlarını koruma reflekslerine de değinmek isterim. Teolojik, Hıristiyan geleneklerine bağlı siyasetciler, müslümanlara karşı tavır almakla, sadece dindaşlarına duygusal destek vermekle kalmıyor, kültürel yozlaşma korkusuyla, Hıristiyan kültürü ve varlığına sahip çıkma refleksiyle hareket ediyorlar. Daha açık bir iafadeyle ‘’Kültürlerinin İslamlaşmasından’’ korktukları için, müslüman dünyasını radikalleşemeye itecek gelişmelere destek veriyorlar. İlk başlarda sadece müslümanlar için tehdit oluşturacağını düşündükleri El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin türemesine vesile olacak iklimlerin oluşmasına sebep oluyorlar. Eğer bügün köktenci radikal örgütler ABD ve Avrupa gibi ülkelerden eleman temin edebiliyorlarsa durumu sadece iman esaslarına dayalı cihat anlayışıyla izah etmek eksik kalır, hatalı olur. Islama fobi yaratmak için El- Kaide ve 11 Eylül yeterli görülmediği için IŞİD denen köktenci terör örgütünü, İslami terörün ne kadar tehlikeli ve cani olabilecegini göstermek için icaat ettiler.

Avrupa ülkeleri Müslümanları kültürel bir tehdit ve tehlike olarak algıladığı müddetce problemler çözülemeyecek ve malesef artarak devam edecek. Yakın gelecekte tehlike ve tehdit algısı evrielerek sadece Hıristiyan toplumları tehdit eden unusurmuş gibi taktim edilmek istenecek. Bu manada kendi iç güvenlik tehlikesini bertaraf etmek ve radikal eğilimleri engellemek adına çıkartılacak kanuni müeyyidelerle, Avrupa Türklerinin örgütlü toplum olması engellenecek.

ENPOLİTİK

Kasım 2018

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.