Medeniyetler ittifakı olmaz.

1- Medeniyeti: Bir millet veya topluluğun, hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanatı, kültürü, dini, maddi-manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak tarif edersek, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olurmu ?
2- Tamamen farklı kültür ve inançları temsileden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesinden melez bir toplum doğar ki, o taktirde medeniyetler ittifakı yerine medeniyetler “iltihakı” demek daha doğru olmaz mı? Bu iki sorunun cevabını bulacağınız bir yazı okuyacaksınız…

Türkiye’nin, Avrupa Birliğine üyeliği ile ilgili müzakere sürecinde tarafların biribirilerinden taviz koparma adına kıran, kırana pazarlık yaptıklarına şahit olduğumuz süreçler yaşadık. Müzakarelerin zaman içinde kopma noktasına vardırılması, çıkarların çatışmasından kaynaklandı. Maalesef çıkar ilişkileri üzerine yürütülen görüşmeleri medeniyetler ittifakı olarak yorumlayan siyasi yanlışlarda oldu. Bu manada Barselona ve Malarco zirvelerinden çıkan sonuç, medeniyeteler ittifakı iddasında ısrar eden siyasi kesimleri hizaya getirmeli diye düşünürüm.

Medeniyeti milletlerin hayat tarzı, maddi ve manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak kabul edince, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olmaz. Medeniyetler biribirlerinden tabi olarak ilim ve teknik bilgi seviyesinde etkileşim içerisinde alış verişte bulunurlar ki, bu ilişkiye ittifak denemez. İttifakın sözlük anlamı uyma, uyuşma, birlik, oybirliği, herkesin aynı görüşte ve aynı fikirde birleşmesi olarak tarif edilirse, bu tarife göre medeniyetler ittifakı iddasında bulunmak doğru olmaz. İki ve ya daha çok medeniyetin ittifak etmesinden dejenere olmuş melez bir toplumun doğması olasıdır ve dejenere toplumlar arası ilişkiler anarşi ve kaos ortamını doğurur. AB ile ilişkilere mutlaka bir isim konmasi gerekiyorsa, menfaatlar ittifakı demek daha uygun ve akılcı olur. Ya da daha sempatik olan medeniyetler buluşması gibi tanımlamalar tercih edilebilir.

Tamamen farklı kültür ve inançları temsil eden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesi benim düşünce ve dünya görüşüme göre mümkün olmaz. Bugün kültür değişikliği gerekir diyenler, yarınlar da daha başka önerilerle karşınıza çıkabilirler. Biz, sizi Avrupalı olarak görmek istiyoruz ama bunun yolu ittifaktan, intibak’a geçişle olur derlerse ne dersiniz? Kaldıki azınlığın, çoğunluğa intibak etmesini akıl ve mantık onaylar ve kabul eder. Bana göre yaşadığımız son sürtüşmelerden hareketle, AB Türkiye ilişkilerini menfaat ve çıkar ilişkisinden başka bir ilişki olarak adlandırmak realiteye uymaz.

Kasım 2018
ENPOLİTİK

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.