Evrensel adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi.

Demokratik sistemlerde Montesquieu’nun açık bir şekilde tarif ettiği gibi, “özgürlüklerin korunması ve siyasi otoritenin kontrolu” anayasal düzen içerisinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kuvvetler ayrılığı prensibiyle mümkün olur. Bu prensip Anayasa da tarif edildiği şekliyle uygulanır. Bizim Sabih Kanadoğlu’nun cevaz verdiği gibi yargının kesinlikle yürütmeye üstünlügü yoktur.

Sosyal düzen, sosyal adalet, sosyal ilişkiler ise, yine aynı şekilde anayasal düzen içerisinde devlet ve toplum arasında hukuk devleti ilkelerine dayalı yasal düzenlemeler sayesinde sağlanır.

Diğer taraftan siyasi otoritenin sorumluluk alanları içerisinde anayasal, sosyal hukuk düzenini sağlamanın yanında, demokrasiye sahip çıkma gibi bir sorumluluğu da vardır. Bu tanımlamayla birlikte, J.Locke’nin tarif ettiği gibi, “siyasi iktidarın kaynağı olan egemenlik halka aittir” bütün mesele budur. Vatandaş olarak seçme ve seçilme hakkına sahip olmak, en önemli egemenlik yetkisidir.

Türkiye hala 12 Eylül darbesinin anayasasıyla adaleti tesis etmeye çalışıyor. Nedense evrensel hukuk normlarına uyumlu svil anayasa yapma konusunda uzlaşı sağlanamıyor. Adalet duygusunu siyasi çıkarlarına alet eden Sabih Kanadoğlu gibi sözde hukukçuların engelini aşamıyor. Vakti zamanında Sabih Kanadoğlunun sivil anayasa yapma konusunda 4 maddeden oluşan itirazını maalesef bâzı siyasiler hâlâ daha ciddiye alıyorlar. Kanadoğlunun 4 maddelik icazetini hatırlatarak yazımı sonlandırmak isterim.
1. Bu meclis dört yıl için yasama yetkisi almıştır.
2. Meclis üyeleri mevcut anayasaya sadakat yemini etmiştir.
3. Mevcut Anayasanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen nedenlerle bu meclisin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur.
4. Yeni bir anayasa yapma şartlarını oluşturmak için,
a. Evvela halkın yeni bir anayasa isteyip istemediği referanduma sunulur.
b. Nitelikli çoğunlukla kabul edildiği takdirde, barajsız bir seçimle kurucu bir meclis oluşturulur.
c. Bu kurucu meclisin hazırlayacağı yeni anayasa taslağı yeniden referanduma sunulur.

Kanadoğlu’nun fetvalarını dikkate alacak olursak, sittin sene sivil anayasa yapmak mümkün olmaz. Belkide bizim elitler, hukukun üstünlüğü ve evrensel adalet ilkelerini yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı prensibini, Batı burjuvazisinin uydurması fantazilerden ibaret sanıyorlardır, ne dersiniz?

ENPOLİTİK
Ocak 2019

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.