GÜNÜMÜZÜN İSLAMCILIK KRİZİNİ MÜSLÜMAN AKLININ MÜHÜRLENMESİ YARATMIŞTIR.

Robert Reilly isimli Amerikalı bir yazarın yazdığı “The Closing of The Muslim Mind, How Intellectual Suicide Created The Modern Islamist Crisis” yani dilimize “Müslüman Aklının Mühürlenmesi; İslamın Entelektüel İntiharı, Günümüz İslamcılık Krizini Nasıl Yarattı” diye Türkçeye çevirebileceğimiz kitabın özetini tetkik ederken, yazarın hem bir oryantalist tarihçi, hem de bir felsefeci mantığıyla vede siyasi kaygı güderek konuları ele aldığını farkettiğim için kritik etme ihtiyacı hasıl oldu.

Yazarın tartışmaya açtığı her birisi bir dosya konusu olan başlıklar, müslümanların asırlardır üzerinde tartıştığı çetrefilli konular olması hasebiyle din ve dindarlığı hayatımızdan soyutlayarak, İslamı çağdışı bırakan ve siyasal islamı besleyen buhranların kaynağı olan mevzulardır.

Hani bir söz vardır, tarih milletlerin, felsefe ise; insanlığın geleceğini aydınlatır diye. İşte oradan hareketle felsefe din ilişkisiyle ilgili, görüşlerimi felsefenin: mantık, ahlak, siyaset, hukuk, doğru, yanlış, güzel, çirkin, iyi ve kötü gibi kıymetlerle ilgilendiği, dinin ise: bu kıymet ve değerlere hükümler verir şeklinde ifade etmek isterim.
Diğer taraftan günümüzün İslam ulemasının din ve dindarlığa bakışını da Agnostizmci (bilinmezlik teorisi) bir yaklaşım olarak görürüm. Agnostik bir yaklaşımla, siz müctehid değilsiniz, onu ancak Allah dostu veliler ilham ederler diyerek, Kitab-ı Kerim-i anlaşılmaz kılmanın hiç mi vebali yoktur sorusunu sorar, cevabını da yine kendi dünya görüşüme yakın ve yatkın bir bakış açısıyla, Hak Tâlânın Kitab-ı Kerim-i sadece müctehidler, müceddidler, ulema takımı, hacılar-hocalar, ilahiyatçı alimler okuyup tahsil etsinler diye indirmediğine dikkat çekerek cevaplandırırım.

Bu manada günümüzün Anadolu İslamı ve tasavvufi geleneğinin de, kalp ilmi, keşif, ilham veya keramet gibi bir takım metafizik terimlere dayanarak akıl ve iradeyi reddeden bir din ve takva anlayışını benimsediğini, dindarlığı mistik ve metafizik ilhamlara hapsettiğini bu sakat anlayışın ancak ve ancak doğmaya, doğmatizme hizmet ettiğine dikkatlerinizi çekmek isterim.

Halbu ki esasta,İnsan evladının
ilkellikten medeniyete geçiş evresinde, insanlar arası sosyal münasebetlerde, insan ve tabiat ilişkilerinde birlikte yaşamaktan doğacak zorlukların giderilmesi için gereken “Temel Kuralları” emir ve yasaklar manzumesi olarak Tanrı belirlemiştir. Doğa kanunu dedikleri, şuursuz tabiatın insan ilişkilerini tanzim eden kanun koyucu olduğunu idda etmek, realite ve ilahi iradeyi inkar etmek anlamına gelmez mi? İnsan iradesi ve insan aklını inkar etmek ise: yine yaradanın Kitab-ı Kerimin de akılla ilgili 75 yerde ihtar ve uyarı mahiyetinde geçen ayetlerine şirk koşma riski içermez mi? gibi sorularla, din ve ilahiyat alanına giren itikadi konularda zihinleri uyarmak isterim.

Robert Reilly’in yazdığı MÜSLÜMAN AKLININ MÜHÜRLENMESİ HİKAYESİ başlıklı kitap özetinde bahsedilen akıl ve irade hürriyeti mevzuunda verilen bilgilerden esinlenerek, günümüzde “ÖZE DÖNÜŞ” adı altında körfez ülkelerinden beslenerek akıl ve iradeyi inkar eden selefilik, selefi İslam anlayışını şiddetle ret ettiğimi beyan ederim.

Sonuç ve son söz olarak, din ve dindarlığa dair Kur’an ve sünnetin koyduğu kesin hükümler dışında, asırlar öncesinin icma ve kıyas-ı fukuha içtihatlarına dayalı çağdışı kalmış bazı hükümler uygulanmaya devam edilir, mesela tüp bebek ve organ nakli caiz midir sorusunun cevabında kem küm edilir ise, din de çağdışı bırakılır. Bu manada içtihata dayalı bazı hüküm ve görüşlerin reforme edilip güncellenmesinde bir sakınca bulunmadığını, hatta elzem olduğunu düşündüğümü ifade ederek yazımı bitirmek isterim.

Rotterdam: 07 Mart 2021
Metin Yazarel

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.