Seküler kültürün icadı doğmalar, izm’ler.

Klasik Batı, orta çağ karanlığı ve kilisenin tahakkümünden kurtulmak için, yeniden doğuş ve aydınlanma hareketi olarak rönesansını gerçekleştirirken eski antik Yunan felsefesinden beslenmeyi tercih edince laisizmi fark etti. Antik döneme ait sanat, bilim, felsefe ve mimarlık gibi klasiklerin tekrardan okutularak deneysel ve felsefi düşünmeye fırsat tanınması Fransız ihtilalini hazırladı ve böylece Batı Fransız ihtilaliyle birlikte rönesansını tamamlamış oldu.

Ben Fransız ihtilalini Roma katolik kilisesini ciddi reformlara gitmeye zorlaması yanında, Batı dünyasında teolojik doğmalara karşı felsefi ve düşünsel akımlarının yolunu açan özgürlükler hareketi olarak’ta görürüm. Fransız devrimiyle birlikte her şey mucizevi bir şekilde düzelmedi, ama sosyal değişim talepleri demokratik bir hak olarak kabul edildi. Kilise, Burjuvazi ve Monarşik düzen ilişkisine karşı demokratik ve laik alternatifler geliştirilmesi sosyal dönüşüm olarak kabul edildi.

Yine Fransız ihtilali, kilisenin tahakkümünü ortadan kaldıran laik ve demokratik Cumhuriyet rejimlerine geçişten başka, ulusal bilincin uyanışını da sağladı. Emperyal devletleri parçalayarak, İmparatorluklardan ulus devletçiklerinin türemesine vesile oldu. Bu seferde teolojik monarşilerin yerine kapitalizm, sosyalizm, faşizm, liberalizm vb gibi seküler doğmalar “izim’ler” türeterek insanlığı huzursuz etti. Yani İnsanlar seküler kültürün kendilerine vâdettiği huzur, barış ve refah ortamını bulamayınca başka, başka arayışlara yöneldiler. Kendilerini mutlu edeceğini sandıkları aidiyetler izm’ler, icat ettiler.

Roma Kotolik kilisesinden tamamen farklı bir yapıya sahip olan hilafet devleti Osmanlı İmparatoluğu’nun parçalanarak bünyesinden kırk küsur devlet türetilmesine malesef mani olunamadı. İmparatorluk hamisi olarak, dönemin seküler kültürüne uygun düşen, Türk tipi Laisizm anlayışıyla T.C. Devleti kuruldu. M.Kemal ve Cumhuriyetin kurucu iradesi nasil ki, kamusal alana giren dünyevi sosyal ilişkilerde egitim, sağlık, adalet, güvenlik vs işler devletin sorumluluk alanına giriyorsa, sosyal hayatın inkar edilemez gerçeklerinden birisi olan uhrevi hayatın, yani dini hayatın düzen ve intizamını sağlamak’ta devletin sorumluluk alanına girer düşüncesiyle hareket ederek, bir başka örneği olmayan şekilde dini hayatı Diyanet İşleri Başkanlığına tevdi ederek, anayasal güvenceye almıştır. O münasebetle Türk tipi laiklik anlayışı dedim. Bu manada devletin kamusal alanına giren diğer kurumlarından yargı, adalet, eğitim, sağlık, güvenlik vs kurumlarından kurumsal hak ve anayasal güvence açısından bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığının diğer kurumlardan hiç bir fark ve ayrıcalığı yoktur. Zaman, zaman siyaset kurumunun, din ve diyanet polemiği üzerinden, laikliği tehlikedeymiş gibi gösterme çabalarından başka, bana göre şimdilik laisizmle uyum içerisinde hayatımıza devam ediyoruz.

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.