Zabıta ekonomisi.

Ekonomik modellerden çok iyi anladığımı idda etsem doğru olmaz. Fakat, Türk tipi başkanlık sistemi oluyorsa, Türk tipi zabıta ekonomisi modeli neden olmasın. Son dönemde dövizde ki kur dalgalanması, enflasyon, faiz oranları gibi bir çok etken, ekonominin gidişatını tartışmaya açtı. Uyguladığımız finans ekonomisinde ki beklenmedik olumsuzlukları bertaraf etmek ve piyasalara güven aşılamak amacıyla, ekonomi yönetiminin panik havası içerisinde yaptığı açıklamalar, ekonomi politikalarının yeniden yapılandırılmasının zaruriyetlerini gündeme taşıdı. İşte bu zaruriyetten dolayı bizlere de aklımızın erdiği nisbette söz söyleme hakkı doğmuş oldu.

Komuoyu politik idari otoritelerin ekonomiyi yönetenlerden hesap sormasını beklerken, siyasi oterite marketleri stokçulukla, finansçıları spekülatörlükle suçladı, satıcıları azarladı. Serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşmayan devletçi ve müdahaleci bir zihniyetle adli ve idari önlemler almakla tehdit edip, zabıtaları göreve davet etti.

Jöleli danışmanın akıl hocalığıyla yürütülen israf ekonomisinden, yeni dönemin “dönüşüm ofisi ve McKinsey danışmanlığına” evrildiği bu nazik süreçte, câri açığı kapatacak “tasarruf ekonomisi modeline” yönelip, ödemeler dengesinin sağlanacağına dair güvencelerde piyasaları rahatlatamadı. Diğer yandan kamu harcamalarında tasarrufa yönelmek amacıyla vatandaş indinde yan etkisi olma ihtimali yüksek tedbirlerin acil önlemler paketi olarak açıklanması da güven sağlamadı. Üstelik yapılan açıklamalar vatandaşın gelecek kaygısına düşerek, yastık altı diye tabir edilen tasarrufa yönlendirme riski taşıyan açıklamalardı.

Bizler, tüketime dayalı finans ekonomisinin, risk faktörlerinin sadece siyasi istikrar olduğunu sanıyorduk. Ancak döviz kuru dalgalanmaları sırasında salt siyasi istikrarın, ekonomik istikrarı sağlamaya yetmediğini tecrübe ettik. Uyguladığımız ekonomik modelin, finans sektöründen gelecek sektörel baskılara karşı da dayanıklı ve sağlam olması gerektiğini henüz öğrendik.

Sonuç olarak demek isterim ki; gidişatı düzeltmek ve ekonomiyi terbiye etmek polis ve zabıtanın kontrölünde olmaz. Sağlıklı büyüme ve ekonomik istikrar: câri açığa sebep olan kamu giderlerini kontrol edecek, israf ve lükse kaçan harcamaları önleyecek tasarruf tedbirlerini alarak, üretim ekonomisi modeline geçişle sağlanır.

Yozgat Çamlık Gazetesi
Ekim 2018