Devlet Hiç Mızıkçılık Ederek Tebasına Küser mi?

Geçtiğimiz günlerde Hollanda parlementosunun akıllara ziyan bir kararına, bundan böyle Türk sivil toplum örgütleriyle konuşmama kararına şahit olduk. Yeryüzünün başka hiç bir ülkesinde örneği bulunmayan bir uygulamaya devletin mızıkçılık ederek “tebâsına küsme” kararına tanık olduk.

Önceden planlandığı şekliyle, Türk STK’larına yönelik meclis araştırmasından sonra, yine Türk STK temsilcileri ve kanât önderlerinin meclis çatısı altında kurulan komisyonlarda, huzuru divanda sorgulanmasın ardından, çadaş devlet ilkeleriyle bağdaşmayan bir sonuç çıkacağını ihtimal dahilinde görmedik, gafil avlandık. Yoksa oturur, demokratik sistemlerin güçlenmesinde; kamu otoritesi kullanmayan ve kâr zarar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin demokratik hayatın gelişmesine katkısının küçümsenemeyeceğini anlatırdık. Öte taraftan STK’ların gelişmiş çağdaş toplumların ve demokrasinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu tekrar hatırlatırdık. Sivil örgütlenmelerin toplumsal birlikteliğin ve sosyalleşmenin en etkili aracı olduğuna ikna ederdik.

Sivil toplum örgütlenmesinin güçlü olduğu memleketlerde, demokratik yapılanmalarda güçlü olur. Daha açık bir ifadeyle sivil toplum örgütlenmelerini demokrasilerin sosyal sigortaları olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Devlet otoritesini kullanan yönetici zümrelerle, tebâ arasında zuhur eden ilişkilerin, STK’lar üzerinden yürütülmesinin, devletle vatandaşı arasında sosyal mutabakatı sağlayan en önemli araç olduğuna inanırım. Çünkü; sivil toplum örgütleri yasaların kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde, iyi niyet esasına göre özgür ve kurumsaldır. Diğer yandan çağdaş yönetim biliminin tarif ettiği temel kavramlardan birisi ve en önemlisi “yönetişim” kavramıdır. Yönetişim bilimi: devletlerin kurum ve kuruluşları ile, sivil toplum arasında ki ilişkilerin önemine vurgu yapmak anlamında ilişkilerin çok yönlü ve sürekli olması gereken bir işbirliği olarak tarif eder ve tanımlar.

Modern devlet geleneğinde, sivil toplum anlayışı şöyle tarif edilir; STK’lar gücünü temsil ettiği üyelerden alarak yönetici zümre ve yönetilen tebâ arasında ki ilişki ve işbirliğine katkı sağlamak amacıyla, bürokrasiye yardımcı olmak ve aynı zamanda yönetimle ilgili kararların alınma aşamasında ve uygulama esnasında denetlemeye katılmak. Hal böyle olunca, Hollanda’nın ben küstüm oynamıyorum şeklinde oyun bozanlık etmesini (zıllımasını) anlamakta gerçekten zorlanıyorum.

Çıkartılan bu “küstüm yasası’nın” sosyal, kültürel ve toplumsal ilişkilerde birlikte yaşama ve birlikte yönetme iradesine sekte vurması gün gibi aşikar. Ancak çok yakın gelecekte, entegrasyon bahanesiyle ibadet özgürlüğü ve sair hakların budanmak istenmesinde olduğu gibi, uyum konusunda bir türlü tatmin edemediğimiz devlet oteritesinin, lutfumla marabalıktan vatandaşlığa terfi ettirdiğim ikinci sınıf yurttaşımsın, benim tayin ve tarif ettiğim şekilde yaşamak mecburiyetindesin, yönetime dahil etmek veya men etmek benim uhdemdedir diyerek, seçme ve seçilme haklarında kısıtlamaya gidilirse süpriz olmasın.

Sonuç olarak, parlementonun “küstüm yasasını” Türk STK’larıyla konuşmama kararını, devlet eliyle ötekileştirme ve ayrımcılık olarak algıladığımı üzülerek beyan ederim. Yine Haber gazetesinde toplumsal kanularda benim kalemimden çıkan “son çağrı, son ihtar”, Hollanda’nın asimilasyon problemi” gibi, sayısını hatırlayamadığım çoklukta yazılar yazarak, duyarlılık gösterip, uyarı görevimi ifa ettiğimede inanırım. Mevcut dernek ve vakıflar geleneksel değerleri yaşatmak ve toplumsal birlikteliği sağlamak amacıyla kurulmuş olsalar dahi, lobicilik anlamında diaspora anlayışıyla dizayn edilmiş, yeni bir örgütlenme modelini zorunlu kıldığını tekrardan hatırlatmak isterim.

Haber Gazetesi Kasım 2016

Metin Yazarel

 

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.