Lider ve karizma

Bir liderin karizmasını çizmenin ve onu etkisiz hale getirmenin en kolay yolu, kendisini olağanüstü hedeflere yönlendirmekle mümkün olur. Böylece liderin etrafında ki bazı kimselerin abartılı hedeflere itiraz etmesi sağlandıktan sonra, bu kişilerin liderin başarılarını kıskandıklarına lideri ikna ederek etrafı boşaltılır. Boşalan etraf, liyakat’a göre değil, sadakat’a dayalı avane takımıyla doldurulur. Bu şekilde lider yanlızlaştırılır.

Etrafı boşalan ve yanlızlaşan lider, önüne gelen bilginin doğru ve ya gerçek bilgi olup olmadığını sorgulayacak mekanizmalardan mahrum kalır. Zaten siyasi aktörler kurgu ve istikbarat oyunu oynayarak zaman kaybetmeyi sevmezler. Kendi meşreplerine uygun stratejiler geliştirmeyi tercih ederler. Verilen bilgi ve enformasyonun mizaçlarına uygun olup olmadığına bakarak karar verirler. Yalaka ve avane takımın siz daha iyisini bilirsiniz efendim gazı ile, kendilerini üstün zekalı hisseder, egolarını beslerler. Kibir ve gururun kucağına düşer, kendi kuyularını kendileri kazarlar. Bir süre sonra neyin kurgu, neyin gerçek olduğu buharlaşınca, hakimiyeti kaybeder ve gözlerini “Saddam’ın çukurunda”, kuyunun dibinde açarlar.
Karizmatik liderler etraftakilerin kendisine gösterdiği saygıdan memnun olurlar. Sadakati çok önemserler fakat sadakatle, dalkavukluğu karıştırırlar. O sebepten el-etek öpen dalkavukların kontrölüne girdiklerinin farkına bile varamazlar. Çünkü kendilerinin üstün sezi yetisine sahip olduklarına inanırlar. Bu inançla kriz dönemlerinde radikal kararlarla risk almayı severler. Siyasi hedeflerine, vizyona ulaşmak için, yüksek maliyetlere katlanmayı göze alır ve kendilerini davaları için feda ettiklerine inanırlar.
Kültür ve iklimlerin insanların karekterinin şekillenmesine tesirini dikkate alarak, liderlik karizmasını analiz etmek istedim. Bir konuya açıklık getirerek yazımı sonlandırmak isterim. Günümüzde popüler kültürün türettiği akıl sağlığı bozuk popülist liderlerle, karizmatik liderler kesinlikle aynı kefeye konmamalı. Popülist olanları türetilen türedi kimseler iken, karizmatik olanlar keşfedilen doğal liderlerdir. O münasebetle, daha çok gözlemlerime dayanarak, karizmatik liderliğin psikolojik motivasyonlarını analiz etmeyi gerekli ve değerli gördüm. Çünkü karizmayı bazı kimselerin fıtratında, doğuştan getirdiği kişiye özel üstün bir “meziyet” olarak görürüm. Aslında bu üstün meziyet siyasi önderlik anlamında, akîbet-i ikbale matuf iyi ve doğru yönde kullanılamaz ise, kişi için çok kötü bir “eziyet” olduğunu da ifade etmek isterim.

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.