Medya ve basın ahlakı.

Kirletilen bir Dünya’da, basın ve medyanın, bilim ve bilginin, hat’ta idraklerin kirletildiği bir iklimde yaşıyoruz. İdraklerimiz kirletildiğinden olmalıdır ki, algılarımız da yanılıyor, hiç bir şeyi olduğu gibi kendi gerçeğinden algılayamıyoruz. Ya çok abartıyor, ya da hiç önemsemiyoruz. O kadar duygusuz ve duyarsız haldeyiz ki, iyi, kötü, doğru ve yanlış telakkilerimiz kirletilmiş, akidemiz bozulmuş. Ot gibi yaşıyoruz sanki.

Ahlak insana özgü bir haslet. İnsanın yaratılışıyla var olan bir akide. İnsanlığın atası Adem ve Havva’nın ilk imtihanı kaybettiği bir turnusol kağıdı ve insanın kendini gördüğü aynasıdır.

Her şeyin üzerine düşünüp tartışırız. Üzerine en az düşünüp yazdığımız konu ahlaktır. Ahlaki akide ve değerler konusunda çok fazla fikriyatımızın olmadığı da gün gibi aşikar ve ahlak konusunda sapır sapır döküldüğümüz bir vakıa, gerçek bir olgudur.

Ahlakı bireysel ahlak, toplumsal ahlak, siyaset ahlakı, basın ve medeya ahlakı gibi kurumsal ahlak olarak çeşitlendirmekte mümkün. Bu manada siyaset ve basın ahlakını eleştiren bir yazı okuyacaksınız. Hükümet ve muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalarda kullanılan dil ve üslubun pervasız bir şekilde medya’ya yansıtılmasını eleştirmeden edemeyeceğiz.

Siyaset seküler ve daha çok liberalizme yatkın bir kurumdur. Seküler bir yapının ahlak alanının dışına çıkması hoş görülmese bile anlaşılabilir, fakat manevi bir yapının cemaat ve cemiyetin ahlak alanının dışına çıkması ne hoş görülebilir ne de anlaşılabilir. Ahlak bir toplumun akidesi, manevi yapısıdır. Akide bozuldu mu, kale yıkıldı, Basra harap oldu demektir.

Günümüz medyasının göze girmek veyahutta reyting uğruna, siyasi tartışmalarda her türlü ajitasyonu, istatiksel yalanları, iftira ve karalamaları makyavelist tarzda meşru görmüş ve görmektedir. Hiç bir ahlaki erdeme sığmayan, fakat her türlü ahlaki bilinç ve haysiyetten yoksun anakronik bir medya etiğine sahip, türibin taraftarlığına yakışan bir yayımcılık anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırda tutarak, güce tapan ve taptıran paradigmaların mutlaka bir gün değişeceğini ifade etmek isterim.

Değişen paradigmalarla birlikte basın ve medya politakalarıda değişecek. Gün gelecek algı ve kaygı bozukluğu yaratmak amacıyla yıkıcı, saldırgan ve agresif yayım yapan medya kurumları, toplumsal duyarlılıkları dikkate almak zorunda kalacak.

mm

Metin Yazarel - Çeşitli Alanlarda Faaliyet Gösteren Girişimci ve Toplum Aktivisti Kişisel Bilgiler: Adı: Metin Yazarel Doğum Yılı: 1962 Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan ilçesi, Yaraş Köyü Medeni Durumu: Evli, iki kız çocuğu babası Eğitim ve Akademik Geçmiş: İlkokul: Yaraş Köyü İlkokulu Ortaokul ve Lise: Yozgat’ta tamamladı Üniversite: 1980 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kayıt oldu, ancak 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yurtdışı Eğitim: Kasım 1980'de Hollanda'ya yerleşti. 1981-1982 öğretim yılında Rotterdam'da Thomas More Pedagoji Akademisi'ne devam etti. İş ve Ticaret Hayatı: Hollanda'da İş Hayatı: 1982 yılında Hasret Gıda Marketi ile ticaret hayatına adım attı. Daha sonra Türk video filmleri, tekstil ürünleri toptancılığı ve seyahat acenteliği gibi çeşitli sektörlerde ticaret yaptı. Toplumsal Katılım: Çeşitli Türk dernek ve federasyonlarında kurucu yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey yöneticilik yaptı. Sosyal Araştırmalar: Toplum bilimi alanında 'sosyal tercihler', 'sosyal davranışlar' ve 'sosyal psikoloji' konularında araştırmalar yaptı. Göçmen etnisitesi ve göç sosyolojisi gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Sivil Toplum Aktivizmi: Uzun Süreli Danışmanlık: Hollanda Türk Demokratlar Birliği (UETD) danışmanlık yaptı. Araştırmalar Merkezi: Amsterdam Türk evi Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak sivil toplum çalışmalarını sürdürdü. Yazarlık ve Medya Faaliyetleri: Yayınlar: 200'den fazla makalesi çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yayımlandı. Köşe Yazarlığı: Kesintisiz 8 yıl boyunca Türkçe yayın yapan Haber Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon Programcılığı: Kısa bir süre Life24 Bilgi Danış Televizyon programcılığı da yaptı. Yayın Danışmanlığı: Gönüllülük esasına dayalı olarak Haber Gazetesi'nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Diğer Yayınlar: Yozgat Çamlık gazetesi ve En-Politik internet sitesinde de köşe yazıları yazdı. Çalışma ve Ticaret Hayatı: Şirket Danışmanlığı: Halen Letselschade Kaza Uzmanlığı Şirketler Grubuna danışmanlık yapmaktadır. Kurucu Ortaklık: EU TRADE CENTERS BV. şirketinin kurucu ortağı olarak ticaret hayatına devam ediyor. Metin Yazarel, iş hayatı, ticaret, akademik çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve medya alanlarında geniş bir yelpazede etkinlik gösteren, çeşitli alanlarda başarılı ve çok yönlü bir birey olarak öne çıkmaktadır.