Meleklerin Bacaklarını Gözlemleyen Rasathane

MELEKLERİN Bacaklarını Gözlemledikleri için Tâkiyüddin Rasathanesi (Gözlemevi),kuruluşundan kısa bir süre sonra Ocak 1580’de neden yıktırılmıştır? İddaya göre Rasahathanenin yıktırılma sebebi kuvvetle ihtimal 1577 yılında uğursuz sayılan bir kuyrukluyıldız gözlenmiş ve bunun neticesinde 1578 yılında veba salgını meydana gelmiştir.
Sultan lll. Murad Gökbilimci Tâkiyüddin’den kehanette bulunmasını talep etmiş, o da bu yıldızın bir mutluluk ve saadet devrinin habercisi olduğu tahmininde bulunmuştu. Ancak Takiyüddin’in kehanetinin tam aksine 1578 yılında ortaya çıkan Veba salgınıyla felaketler yaşanmıştır. Bilgi ve bilime muhalif bir tarikatın uydurduğu hurafeyle Takiyüddin ve rasathane personelinin meleklerin bacaklarını gözlediği yolundaki söylentiler nedeniyle Sultan lll. Murad denizden boğazdan topçu ateşiyle rasathaneyi yıktırmıştır.