Dağ Fare Doğurmadı

Türk siyasetini kendi emellerine hizmet edecek şekilde dizayn edip yön vermek isteyen çıkar çevreleri, kendilerine göre mübah saydıkları her yolu denediler. Karşılarında eskinin yelkenleri suya indiren teslimiyetci zihniyetinden farklı duran, güçlü bir iktidar, güçlü bir Türkiye buldular. Her seferinde mevzisini korumakta azimli ve kararlı iktidar bariyerlerine tosladılar.

Kıytırık Bir Fotoğraf ve Yazar Tosun

Geçen gün özellikle kötü çekilmiş kıytırık bir fotoğraf paylaştım. Hatırı sayılır bir beğeni ve yorum aldı. Türkiye ve Hollanda gündemini ilgilendiren konularda toplumsal uyarı mahiyetinde, sosyal içerikli fikir işçiliği yaparak, düşünce ürünü olan siyasi yazılar’da yazdım, malesef kıytırık bir toğraf kadar kıymet-i harbiyesi olmadığını gördüm.

T.C. KURAN DEĞER VE İLKELER 1.

Tarihi olayların konusu insandır. O münasebetle insanoğlu tarihi olayları kendisi için yepyeni bir kader arayışını yansıtacak biçimde hayalinde ki düşünceye göre biçimlendirmek ister. Bundan dolayıdır ki tarihi olaylar, insanoğlunun doğru ya da yanlış bir hayalini sunarlar. Çıkan değerler onu yüceltiyorsa doğru, eğer küçültüyorsa yanlış olarak algılanırlar. Böylece insanlığın ürettigi eserler, ister tarihi olgular, isterse gündelik… Continue Reading T.C. KURAN DEĞER VE İLKELER 1.

Ömür Denen Dünya Hayatı

Bizi burada durdurmazlar kardeşim, Rahmet-i Rahmana sevkiyat var… Aldanmakta fayda yok. Bulunduğumuz hayat gemisi ahiret limanına doğru alabildiğince hızla yol almakta. Geriye dönüp baktığımızda, göz açıp kapayıncaya kadar geçen, iki nefes arası mesafeyle sınırlı kısa bir ömür kalacak belleğimizde. Biz kimiz, nereden geldik, nereye bu gidişin sonu diye korkularımıza takılıp kaldık. Korkularımız bizi karanlığa sürükledi… Continue Reading Ömür Denen Dünya Hayatı

Milli tarih şuuru

Yıllar var ki, hüsn-ü istikbalimizin mirascısı evlatlarımızı milli duygu ve milli tarih şuuruyla değil’de, milli hafızadan mahrum bırakan, sadece tarihi şahsiyetlerini gurur ve iftihar vesilesi olarak görüp övünen sığ ve satıh bilgilerle donatarak, hatırat-ı maziye saygı adına ağıtlar yakıp, geçmişin yasını tutan, gözü yaşlı nesiller olarak yetiştirip heba ettik…

Gazetecilik Mesleği

Eskiden, çocukluğumdan hatırlarım, kamusal alanda, parklarda, umuma ait olan yerlerde bazı kimseler alkol alırlardı. Ayıp olmasın diye de içtikleri şeyi belli etmemek için, aldıkları içkiyi gazeteye sararlardı. Hoş karşılanmayan bir davranışı gazeteye sararak kendilerince makul bir mantıkla meşrutiyet kazandırırlardı.

Gelecek Kaygısı ve Hitler Avrupası

Yazıma son gelişmeler ışığında Avrupa birliğinin geleceğinin kaygı verici bir sürece doğru evrileceği öngörüsünde bulunarak başlamak istiyorum. Birkaç yıl öncesine kadar barış ve refah kıtası olarak tabir edilen Avrupa birliğinde ayrılık rüzgarlarının estiği sancılı bir döneme girildi. İngilterenin ayrılma kararından sonra, diğer başka üye ülkelerin de kazan kaldırarak, ayrışma sürecinin daha çok ivme kazanacağını tahmin… Continue Reading Gelecek Kaygısı ve Hitler Avrupası

Türk Solu ve Sivilizasyon

Türk Solu Bugün Türkiyede siyasi plüralizm’de sivil anayasa ve başkanlık sistemi gibi konularda yaşadığımız kaygılar, Türk solu’nun Marksist anlayışa bağlı olarak, sosyal ve ekonomik hakları görmezden gelip, klasik hak ve hürriyetlere kollektivist bir yaklaşımla bakmasından kaynaklanmaktadır. Marksist anlayış’ta sosyal haklar bir hak olmaktan ziyade, devlet tarafından düzenlenmiş bir edim ve hizmet olarak kabul edilir. Bu… Continue Reading Türk Solu ve Sivilizasyon