Gıravatlı Beyzadeler

Geçtiğimiz günlerde Almelo kentinde diaspora Ermenileri tarafından dikilen sözde soykırımı anıtı gündemimize girdi. Türk toplumunun tepkisi beklentilerin aksine az katılımlı cılız bir tepki olarak gerçekleşti. Milli bir mevzuda bu kadar duyarsız kalınmasını endişe içeren vahim bir durum olarak algıladım. Gelecek nesillerimize yönelik kin ve nefret duygusu uyandırmayı amaçlayan bir iftira kampanyasına karşı gerektiği gibi toplumsal… Continue Reading Gıravatlı Beyzadeler

Tasmalı Güdükzadeler

Sizin toplumsal birlikteliğinizi ne silahlar ne de paranın gücü yıkabilir. Sizi ancak düşündüğünü zanneden aklı ve kafası kiralık işbirlikçi güdükzadeler yıkabilirler. Ben bu tipleri ‘tasmalı güdükzadeler’ olarak tanımlamayı uygun buluyorum. Çünkü bu güdükzadelerin çok basit ve küçük çıkarlar karşılığında zihinleri fethedilerek her türlü işbirliğine müsait hale getirildikten sonra serseri mayın gibi sağda solda patladıklarına tanık… Continue Reading Tasmalı Güdükzadeler

İnsani Değerler ve Kişi Hakları (4)

20. Yüzyılda Liberalizmden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunlara bir tepki olarak gelişen ve bir çok ülkede kabul gören komünizim bireyciliği ve özel mülkiyeti kabul etmez. İçeride totaliter diktatörlüğü güçlendiren insan hak ve hürriyetlerini aşırı bir şekilde sınırlandıran ve zaman, zaman ortadan kaldıran komünizim üretim araçlarını kamulaştırarak devletin güçlenmesini savunur. Bu nedenle bazı hak ve hürriyetlerin… Continue Reading İnsani Değerler ve Kişi Hakları (4)

İnsani değerler ve kişi hakları (3)

Hürriyetler kağıt üzerinde içi boş bir kavram olarak değil, insanlar için erişilebilir, kullanılabilir haklar niteliğine kavuşturulmalıdır. Acak o zaman sosyal hukuk devleti kimliği kazanılmış olunur. Sanayi devriminden sonra, Avrupa ve Dünya genelinde insan haklarının gelişiminin evrensel boyut kazanması 1789 Fransız ihtilaline bağlanmakla birlikte, Fransadan önce İngiltere ve Amerikada birtakım girişim ve bildiriler yayınlandığı bilinmektedir. Fakat,… Continue Reading İnsani değerler ve kişi hakları (3)

İnsani Değerler ve Kişi Hakları (2)

Museviler Hz. Musa’nın vaaz ettiği ve yanlızca İsrailoğullarını hedef alan on emri, bütün insanlığa şamil kılmak için mücadele ederler. Aslına bakılırsa Yahudiliğin vaazı evrensel olmamasına rağmen, onlar evrenselleştirmeye çalışırlar. Ve bu kunuda galip gelmek için, her türlü vasıta ve kaynaktan yararlanmayı dini emir olarak telakki ederler. Yahudi inancına göre, Tanrı Yahveh Musevilerin dünya hayatını kontrol… Continue Reading İnsani Değerler ve Kişi Hakları (2)

İnsani değerler ve kişi hakları (1)

İnsanlar doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahip olarak doğarlar. İnsanın doğuştan elde ettiğ bu haklar, hiç bir güç ve kuvvet tarafından müdahale edilemeyeceği günümüze kadar savunula gelmiştir. İnsanların toplum hayatına geçmeden önce, tam ve mutlak bir hürriyete sahip oarak yaşadıkları kabul edildiği için bu tez kuvvetle savunulmuştur.

Her şeyden önce Türk’ üm.

Alçakca işlenmiş bir cinayeti bahane ederek, hepimiz Ermeni`yiz gibi Türklüğü küçük düşürecek eylem ve davranışların duygusal tepikinin otesinde bir amaca yöneldiğini görmekten üzüntü duymaktayım. Bu hunhar cinayet hangi değerler adına işlenmiş olursa olsun, ne Türklükle, nede hiç bir insani değerle bağdaşamaz. Şahidi olduğumuz bu üzücü olayın tarihe bırakılmadan daha şimdiden niyeti pisler ve Türk düşmanları… Continue Reading Her şeyden önce Türk’ üm.

Asala nasil PKK’ya dönüştü

Siyasi olarak Türk ve dünya kamuoyunda varlığını hissettiren sözde Ermeni Sorunu, 1970’li yıllardan itibaren yurtdışındaki Türk temsilciliklerine yönelik terör eylemlerine yönelmiştir. Gurgen (Karekin) Yanikan adlı yaşlı bir Ermeni’nin  27 Ocak 1973’de Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’i katletmesiyle başlayan “Bireysel Ermeni Terörü”, 1975’den itibaren “Örgütlü Ermeni Terörü”ne dönüşmüştür.

Gülmece Olsun

Bire densüzler, dibi yanık, düldülü  mualif zübükzadeler. Dest-i ikbal ve iktidarımızın temniatı olan “müdür Kemal ve bilge Devleti” size harcattıracağımı sanıyorsanız yanılırsınız. Bundan böyle zat-ı şahenelerine dergahta, berzahta, sokakta ve dahi kurultayda potinlerimi boyatacağımdan her iki kulum da özel korumam altına alınmıştır. Kim bu Fermana aykırı davrana ilelebet Cehennemi zumbaratül el gahireye gönderilir. Öyle biline,… Continue Reading Gülmece Olsun

Türkiye bir oldu bittiyle savaşa sürüklenmek isteniyor.

Türkiye Bir oldu bittiyle savaşa sürüklenmek isteniyor. NATO ülkelerinin sınırlarımıza konuşlandırdığı Patroid füzelerinin alel acele çekilmek istenmesinden belliydi. Çin ve Rusya’nın Esed rejimine destek vereceğini beyan etmesi karşısında NATO nerede ve neden ses çıkartmıyor. Diğer taraftan Almanların destek ve kışkırtmasıyla ülkenin doğusunda PKK terörünün başlatmış olduğu kurtarılmış bölge ve bir iç savaş provası var.