Din nedir, Dini hayat nasıl olmalıdır?

11 Eylül ve Karikatür krizinden sonra, batı da Müslümanlar hakkında oluşan olumsuz havayı yumuşatmak ve dinleer arası diyaloğu tekrar başlatmak için, Amsterdam Üniverstesi İlahiyat Fakültesi ve Kiliseler Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri bir panele konuşmacı olarak davet edilmiştim. Her konuşmacının konusu belirlenmiş, yaklaşık on sorudan oluşuyor ve onbeş dakika süre veriliyordu. Konuşma ve tebliğler yazılı olarak isteniyor metinlerin… Continue Reading Din nedir, Dini hayat nasıl olmalıdır?

Bilgi edinme ve algılama yeteneği

Belleğimize gelen verileri iki şekilde algılarız. 1. Görsel veriler, 2. sözel veriler denir. Her iki halde de veriler algılanırken, otomatik olarak belleğimiz uyarılarak bilgiyi kabule hazırlanır. Gelen verileri sürekli kayıt eden belleğimiz, algıladığı bilgileri ihtiyaçlarımıza göre bir düzen içinde hafızamıza aktarır. Böylece gündelik ihtiyaç duyduğumuz bilgiler hafızada taze ve canlı kalır. İhtiyaç fazlası veriler hafızaya… Continue Reading Bilgi edinme ve algılama yeteneği

SİVİL İNSİYATİF DEMOKRASİ MANİFESTOSU

Türk siyasi tarihinin şu içinde bulunduğumuz dönem kadar tehlikeli bir süreç geçirmediğini düşünüyorum. İkitidar ve muhaletefin ilk defa sivil anayasa yapma ve uzlaşı fırsatı var iken, anlamsız bir inatlaşmayla demokratik parlementer sistemi tehlikeye atan tutum ve darvranışlarını şiddetle ve esefle kınıyor, tarafları demokratik ilkelere bağlı kalmaya davet ediyorum.

Hollanda’ nın asimilasyon problemi.

İnsanlik son iki asırdır sanayileşmenin insan imgesinde açtığı yaraları saracak bir şeylere acilen ihtiyaç duymaktadir. Kendimizi kavrayışımız, ihtiyaçlarımız ve evrendeki yerimizi tesbit gibi önemli konularda radikal biçimde farklı bir anlayış içerisindeyiz. Şartların zorlamasıyla paylaşımın ve birlikte yaşamanın gerekliligine inanan insanlık, oluşturduğu müesseseleri daha düzenli ve daha teşkilatlı bir yapıya kavusturup, evrensel boyut’a tasimak istemektedir. Devletler… Continue Reading Hollanda’ nın asimilasyon problemi.

Anayasal hukuk devleti olmak.

Demokratik rejimlerde egemenlik kayıtsız şartsız millet adına kayıtlı olmakla birlikte, kullanma yetkisi halkın rızasına bağlı olarak siyasi oteriteye aittir. Son günlerde Türkiye gündeminde demokratik plüralizm (çoğulculuk) kültürüne uygun düşmeyen siyasi arayışlara sahit olmaktayız. Kimi kesimleri ise, demokrasiden vazgeçecek kadar geçmişin arayışı içinde görmekteyiz.

Modern sosyalizmi doğuran düşünceler.

Aslına bakarsanız modern sözcüğünü sosyalizme uyarlamak, kelimeyi sosyalizimle yan yana koymanın bile akıl, mantık ve bilimselliğe aykırı olduğunu düşünüyorum. Yakın gelecekte tüm varlığıyla yokolup gitme ihtimali kuvvetli olan bir ideolojiyi, tekrar diriltme hayalinde olanları uyandırmak ve halef olabilecek yeni nesilleri uyarmak için, istemeden’de olsa modern sözcüğünü onların anladığı dilden kunuşma anlaminda kullandim. Modern süzcüğünden anladığım… Continue Reading Modern sosyalizmi doğuran düşünceler.

Nasıl bir sosyalizim…ütopik, bilimsel, ihtilalci, ya da siyonist tarikatı mı..?

Marx’in düşünce ve fikir hayatınının siyasi aksiyonu olarak Batı Purusyanın 04 Mayıs 1816 Yahudilere yönelik bir fermanı yayınlamasıyla başlar. Mrax, 1840 yıllara gelindiğinde şartların Yahudiler aleyhine gelişmesinden etkilenerek “Yahudi Sorunu” üzerine bir metin hazırlar ve bu metin 1844’de Fransız-Alman yıllıklarında yayımlanır. Sözkonusu metinde Marx’ın geleneksel Hıristiyan Yahudi düşmanlığının yönlendirdiği ve Yahudilerin siyasi ve hukusal dışlanmalarını… Continue Reading Nasıl bir sosyalizim…ütopik, bilimsel, ihtilalci, ya da siyonist tarikatı mı..?

Güçlü bir Türk soluna duyulan ihtiyaç.

Türk siyaseti yıllarca solun, sağ karşısında alternatif olamaması durumunun yarattığı en sıkıntılı dönemini geçirmekte. Bu anlamda tüm sosyal demokratlar sorumluluk alarak, solu güçlendirecek vizyon ve misyona sahip bir lider etrafında birleşip, demokratik alternatif olarak ihtiyaç duyulan açığı kapatmalıdırlar. Türk solcuları Sovyetlerin çöküşüyle birlikte aldatılmışlık duygusuyla, Rusları günah keçisi olarak ilan ederek sadece Rusları suçlu görüldüler. Esas… Continue Reading Güçlü bir Türk soluna duyulan ihtiyaç.