Milliyetçilik Anlayışım.

Milliyetçilik Anlayışım.

Merak edenler oluyor, benim milliyetçilik anlayışım… Milli kurtuluş hareketinin politik ideolojisi olan, insan onuruna saygı ile, hürriyetlerin korunup geleceğin güvenceye alınması prensipleridir. Tüm halk ve azınlıklara eşit haklar tanınıyarak, siyasi eğemenlik ve sosyal dengeyi sağlayacak olan, demokratik rejimi, milli eğemenlik kavramına bağlayarak, Akd-i Milli diye bilinen ve Misak-i Milli diye tarif edilen sınırları korumaktır.

Adettendir: Yeni Yılınız Kutlu Olsun.

Adettendir: Yeni Yılınız Kutlu Olsun.

Yeni Yıl Gelmemek üzere giden bir yılı daha maziye gömüyoruz. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle geçip giden bir zaman dilimini yolcu ediyoruz. Yeni yıl, yeni yeni beklentiler, yeni yeni umutlar, yeni yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar ve yeni temeniler demektir aslında. Savaşların, acıların, felaketlerin, geçip giden yıl gibi geride kalması umuduyla… Yeni bir yıla girerken inadına mutlu,… Continue Reading Adettendir: Yeni Yılınız Kutlu Olsun.

Bıyıkları Kesilen Yumoşlar

Bu sayıda Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak ve turizim gelirlerini artırmak gibi bir gayeyle, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak anılan, Afrodit veya Aphrodite’nin Anadolu medeniyetleri sergisi adı altında, Hollanda’ya getirilmesini irdeleyen bir yazı yazmıştım. Fakat bir kafeteryanın terasında oturken tanıştığım Berkay ve Gizem isimli gençlerle aramızda geçen diyalogdan sonra başka bir konuda yazmaya karar… Continue Reading Bıyıkları Kesilen Yumoşlar

Hollandanin Demokrasi Anlayışında Değişim

Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar, insan hakları alanında en gelişmiş ülke konumunda olan Hollanda malesef bu imajını yitirmiş durumda. Son dönemlerde siyasi arenada meydana gelen olaylar, iç huzuru bozucu olduğu gibi, dış ilişkilerde de Hollanda’nın itibarını zedelemekte. Pembe Laleler ülkesi Hollanda’nın, demokrasi ve insan hakları alanında yabancı ve azınlıklara takındığı insani olmayan tavırları anlamak mümkün… Continue Reading Hollandanin Demokrasi Anlayışında Değişim

50 Yılda Bir Arpa Boyu Kadar Yol Alamadık

Yaşadığımız olumsuzlukların Hollanda’ya göçün 50. yılına tesadüf ettirilmesine bakılırsa, örgütlü toplum olma yolunda maalesef bir arpa boyu kadar yol alamadığımız ortaya çıktı. 50. Yıl kutlamaları sönük ve donuk geçti. Oylarımızla seçtiğimiz milletvekillerinin parti gurup kararına feda edilmesini sineye çektik. Arzu edilen ölçüde toplumsal tepki veremedik. Sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin, yandaşları ya da… Continue Reading 50 Yılda Bir Arpa Boyu Kadar Yol Alamadık

Dedem Cenaze Oldu

Yazıma başlarken ifade etmek isterim ki, bu sayıda senaryosu önceden kurgulanmış ve ifade üzgürlüğü kisvesi altında tüm dünyanın gündemine giren Fransa olayını uzun, uzun yazmak isterdim. Ben sadece bu olayda birilerinin çıkarına hizmet etmek için Fransa ve Müslümanların kullanıldığını ifade etmekle yetineceğim. Ayrıca bu tür olayların Avrupa’nın uyguladığı çifte standart ve iki yüzlü politikalar neticesinde… Continue Reading Dedem Cenaze Oldu

1.Cihan Harbi ve Yüz Yılın İftirası

Tarihi hafızamızdan kolay kolay silinmeyecek gibi görünen 1. Cihan harbinin yüzüncü yılını idrak etmekteyiz. 1789-1799 Fransa’da ‘Monarşi’ rejminin yıkılıp, yerine ‘Cumhuriyet’ rejmininin kurulması olarak bildiğimiz Fransız ihtilali, tüm dünyada Milliyetçilik akımlarının gelişmesine öncülük etmiştir. Fransız ihtilaliyle başlayan aydınlanma ve etnik kökene dayalı ulus devleti oluşturma şuuru, Britanya krallığı hariç, bir çok hanedanlık devletlerinin yıkılışını hızlandırmıştır.… Continue Reading 1.Cihan Harbi ve Yüz Yılın İftirası

De Telegraf Gazetesi Haddini Aşıyor

Toplantı ve davetlere vatandaş temsilcisi olarak katılan,”salon sosyetesi”  STK yöneticileri protokolde yer kapmak için yarışıyor, bol, bol resim çektirip, yakın çevresi ve de Facebook gibi sosyal mecralarda havasını atıyor. UETD ve Avrupa’da Ak Parti’yi temsil ettiğini söyleyen kurumlar ise, bazı istisna kişiler hariç çamura batıyor. Kısa bir süre önce Hollanda Parlementosu uyum yasası ve sözde… Continue Reading De Telegraf Gazetesi Haddini Aşıyor

Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan

İçerisinde bin geceden daha kıymetli bir geceyi, kutsal kitabımız Kur’anın  indirildiği Kadir gecesini barındıran Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’da etrafımız kan gölüne döndü, çevremiz barut kokusuyla kirletildi. Türkistan ve İslam dünyasına, gönül coğrafyamıza gözyaşı ve zulmün hakim olduğu bir iklim reva görüldü. Bu mübarek günler hürmetine gökten sağanak sağanak rahmet yağarken bahse konu coğrafya neden… Continue Reading Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan

3. Dünya Savaşı Çıkar mı?

Tarihin en büyük diplomasi krizi Türkiye ile Rusya arasında yaşanıyor. Diplomatik kriz dünya savaşına yol açarmı bilinmez. Burnumuza gelen kan ve barut kokusunu takip ettiğimizde yolumuz mutlaka İslam coğrafyasında bir ülkeye çıkıyor. Şii İran’ın öncülüğünde, Ortadoğu mezhep kavgalarına teslim edilmek isteniyor.