İnsani Değerler ve Kişi Hakları

İnsanlar doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahip olarak doğarlar. Jhon Locke insanın doğuştan elde ettiği hayat, hürriyet ve mülkiyet gibi hakları temel haklar olarak tabir eder. Bu temel hak ve hürriyetlerin korunup geliştirilmesini devletin asli ve en öncelikli görevi olarak tarif eder. Fertlerin vazgeçilmez ve başkasına devredilmez hak ve hürriyetlerini teminat altına almakla devlet egemendir.… Continue Reading İnsani Değerler ve Kişi Hakları

Merkez Siyaseti

Seçim sürecleriyle birlikte Türkiyenin siyasi gündemine giren sağda ve solda merkezi temsil ve birleşme çabalarından bu güne kadar maalesef ümit edilen sonuç çıkmadı. Merkez sağ ve merkez solu temsil ettiğini söyleyen partilerin, yeni bir anlayışla sağ ve sol kavramlarından sıyrılarak yapay bir şekilde merkezin, merkezine yönelmek istemeleri bence birleşmeyi engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur.

Avrupalı Türkler Tarih Yazacaklar mı ?

Haber Gazetesi bu sayıda ‘Avrupa Tarihi Türklerle Yazılacak’ manşetini kullandı. Yakın tarihle ilgili bu manşet kimilerinde romantik bir tarih duygusu, kimilerinde ise geleceğe bakan yönüyle, hayalindeki düşünceye göre kaderini tayin eden çok iddialı ütopik bir kavram algısı uyandıracak. Kim nasıl algılarsa algılasın. Tarih ilminin toplumsal hafıza olduğunu kabul ederek, geleceğin şekillenmesinde oynadığı rolün farkında olmaktır… Continue Reading Avrupalı Türkler Tarih Yazacaklar mı ?

Fırıldaklık etmeye değermi ?

Bireyselliğimiz gelişti ama, kollektif ruhtan yoksun olarak, ne bilimin, ne de dinin dünyasında huzur bulmuş insanlar olamadık. Basit çıkarlar uğruna başkalarını feda eder olduk. Savaştık didişdik, çekiştik, ne adına ve niçin  olduğunu bilemeden. Kimi zaman din adına, kimi zaman  millet adına, kimi zaman da çıkarlarımız uğruna gözyaşı döktük, acılar çektirdik. Hürriyet, adalet gibi tüm güzellikleri… Continue Reading Fırıldaklık etmeye değermi ?

Haber Gazetesin de Yazdığım Yazılardan Seçme Başlıklar

METIN YAZAREL : Haber gazetesinde yazdığım yazılardan seçme başlıklar. Ukumak istediğiniz yazı başlığının üzerine tıklayınca yazının tamamına erişebilirsiniz. 3. Dünya Savaşı çıkar mı? İki tutam akıllı Wilders’la Hollanda imajı  Kürt Açılımı ve Med-Zehra VakfI Rahmet ve Bereket ayı Ramazan De Telegraaf Gazetesi haddini aşıyor! 1. Cihan Harbi ve yüzyılın iftirası ‘Dedem cenaze oldu’; imitasyon bir nesil… Continue Reading Haber Gazetesin de Yazdığım Yazılardan Seçme Başlıklar