Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası

Yazıma son gelişmelerden hareketle Avrupa birliğinin geleceğinin kaygı verici bir sürece doğru evrileceği öngörüsünde bulunarak başlamak istiyorum. Birkaç yıl öncesine kadar barış ve refah kıtası olarak tabir edilen Avrupa birliğinde ayrılık rüzgarlarının estiği sancılı bir döneme girildi. İngilterenin ayrılma kararından sonra, diğer başka üye ülkelerin de kazan kaldırarak, ayrışma sürecinin daha çok ivme kazanacağını tahmin… Continue Reading Gelecek kaygısı ve Hitler Avrupası

İnsan Hakları Gününde İnsani Değerler ve Kişi Hakları

İnsanlar doğuştan bazı hak ve hürriyetlere sahip olarak doğarlar. İnsaların doğuştan elde ettiği hayat, hürriyet ve mülkiyet gibi hakları temel haklar olarak kabul edilir. Jhon Lucke bu temel hak ve hürriyetlerin korunup geliştirilmesini devletlerin asli ve en öncelikli görevleri olarak tarif eder. Fertlerin vazgeçilmez ve başkasına devredilmez hak ve hürriyetlerini teminat altına almakla devlet egemendir… Continue Reading İnsan Hakları Gününde İnsani Değerler ve Kişi Hakları

Lider sultasını besleyen biat kültürü ve partiler yasası.

Türkiye de belediye başkanlıkları aday tanıtımı kampanyalarına baktığımızda, maalesef biat kültürünün de ötesinde, yalakalığın bu kadarına da yuh ve pes dedirtecek kampanyalar yürütülüyor. Adaylar kendisini ve de hizmetlerini tanıtacak yerde, “sultasına” taptırılıyor. Biz de bu yanlışları görüp, düzeltin dediğimizde, işgüzarlık ettiğimizi düşünerek, bizlere tavır koyuyor partili arkadaşlar. Yine maalesef diyeceğim, Türkiye’nin demokratik hayatını, tek parti… Continue Reading Lider sultasını besleyen biat kültürü ve partiler yasası.

Avrupa Türklerinin sosyal statüsü.

Sanayisi gelişmiş ülkeler ihtiyaç duyduğu işgücü açığını azgelişmiş ülkelerden, iş gücü ithal ederek karşıladı. Bu bakımdan Avrupalı Türklerin kendi geleceklerini inşa etmeleri anlamında, göç olgusuyla birlikte sosyal tarihlerini iyi bilmeleri gerektiğine inanıyorum. İlk gelen birinci nesil, misafir işçi statüsünde olduğu için, misafirce karşılanıp, misafirce ağırlandılar. Çalışacakları fabrikaların çevresinde oluşturulan toplu yaşam alanlarında, pansiyon denen ortamlarda… Continue Reading Avrupa Türklerinin sosyal statüsü.

2019 Demokratik olgunluk yılı olsun.

Siyasi tarihimizde, sivil anayasa yapma konusunda, şu içerisinde bulunduğumuz dönem kadar şanslı bir dönem görmedim. İkitidar ve muhaletefin yeni sisteme, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline uyumlu bir sivil anayasa yapma fırsatı var iken, anlamsız bir inatlaşmayla, sistemi tıkama gayretlerine bir anlam veremedim. Bu manada tarafları demokratik olgunluk içerisinde davranarak, ulusal çıkarları öne alan, demokratik ilke ve değerlere… Continue Reading 2019 Demokratik olgunluk yılı olsun.

Peki seçmenler ne istiyor?

Yerel seçimlere doğru siyasi aktörlerle birlikte, manipülasyoncu anketçiler de sahaya iniyorlar. Seçimlerin muhatabı yerel adaylar ise, yapacakları hizmetleri tanıtacak yerde, siyasi elitlerin, liderlerin kendilerine gösterdiği teveccühe layık olmak için gayret edeceklerini beyan etmekle yetiniyorlar. Tâbidir ki gerdan kırarak, karnından konuşup, bol keseden atıp tutan aştırma şirketleride boş durmuyorlar. Televizyon ekranlarında yüksek perdeden mavra kesip, seçim… Continue Reading Peki seçmenler ne istiyor?

Seçim ekonomisi.

Son 16 yılın seçim grafiği ve seçim adedine bakıldığında, mevcut iktidarın 3 Kasım 2002 den bu yana, 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi de dahil olmak üzere, toplam 13 seçimde de başarılı birşekilde güven tazelediği görülür. Hal böyle olunca, neden’se hiç kimse hemen hemen her birbuçuk yıla denk gelen (16 bölü 13)… Continue Reading Seçim ekonomisi.

Kitapların dünyasında bir deneme yazısı.

Kıymetli dostum Fatih Ünal beyi bir bahaneyle Hollandaya davet ettim. Fatih bey, davetimi direkt reddetmedi. Maraş’a, Ankara’yada fazla gitmiyorum bir süreden beri ihmal ettiğim kütüphanem ve kitaplarımla ilgileniyorum gelemem dedi ve teşekkürt etti. Yıllar önce bende biraz tembelik ederek, kitap okumayı tehir etmiştim. Rahmetli Nevzat Köseoğlunun “kitap şuuru” adını verdiği kitabı okuyunca kendime geldiğimi hatırladım.… Continue Reading Kitapların dünyasında bir deneme yazısı.

Eline, Beline, Diline Sahip Ol.

Felsefi olarak doğrudan insan cevherini esas alan bu söz..! İster alevi, isterse sünni kesimden olsun, vicdanı hür her ferdin özümseyebileceği bir öğüt’tür. Toplum düzeni ve sosyal dengeyi sağlayarak, millibirlik ve milli kimliği ifade eden cevher değerinde bir sözdür. Anadolunun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında öncü, Hoca Ahmed Yesevi’nin takipcisi olan Hacı Bektaş Veli Hazretlerine ait bu öğüt,… Continue Reading Eline, Beline, Diline Sahip Ol.

Medya ve basın ahlakı.

Kirletilen bir Dünya’da, basın ve medyanın, bilim ve bilginin, hat’ta idraklerin kirletildiği bir iklimde yaşıyoruz. İdraklerimiz kirletildiğinden olmalıdır ki, algılarımız da yanılıyor, hiç bir şeyi olduğu gibi kendi gerçeğinden algılayamıyoruz. Ya çok abartıyor, ya da hiç önemsemiyoruz. O kadar duygusuz ve duyarsız haldeyiz ki, iyi, kötü, doğru ve yanlış telakkilerimiz kirletilmiş, akidemiz bozulmuş. Ot gibi… Continue Reading Medya ve basın ahlakı.