Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor.

Türkiye maalesef kırsal kesimlerin şehirlere göç etmesiyle birlikte, giderek taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor. Şehirler köyleşiyor. Medeniyet ve kültür gecekondulaşıyor. Modernite ve medeniyeti temsil eden şehirlilik yerine, kırsal kentler (büyük köyler) yaratılıyor. Yüksek katlı binaların bağ ve bahçeyi andıran teraslarına süs bitkisi ve balkon çiçekleri yanında soğan, sarımsak ekilerek köy özlemi gideriliyor. Eğer… Continue Reading Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor.

Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler.

Yerel seçim sürecinin işlemesiyle birlikte belediye başkan adaylarının siyasi elitler tarafından atanmasını demokratik bulmuyorum. Atamanın yerel yönetimlerin yetki ve görev alanlarını daraltacağını düşünüyorum. İnsanlık toplumsal hayata geçiş sürecinde oluşturduğu siyasi yapıya “devlet” adını vermiş. Yani devleti toplum ve toplumlararsı işikileri düzenleyen bir kurum ve teşkilat olarak kendi hayatına dahil etmiş. Modern devletlerde siyasi katılım ve… Continue Reading Belediyelere, yerel yönetimlere atanmış seçkinler.

Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?

Bilindiği gibi demokratik sistemlerde “özgürlüklerin korunmasi ve siyasi oteritenin kontrölü” Montesquieu’nun “Kanunların Ruhu Üzerine” adlı kitabında açık bir şekilde tarif ettiği gibi, anayasal düzen içerisinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak “kuvvetler ayrılığı” prensibine bağlılıkla mümkün olur… Adalete güven duygusu ise, yine anayasal düzen içerisinde “hukukun üstünlüğü ilkesiyle” temin edilir. Hiç bir erkin bir diğerinden, yargının-yürütmeden,… Continue Reading Hangisi daha evla kuvvetler ayrılığı prensibi mi, yoksa kuvvetler birliği ilkesi mi?

CHP’yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?

Umulur ki yıllarca ilkeler, değerler ve kavramlar üzerinden siyaset üreten CHP’nin bu seçimlerde aklı başına gelmiş olsun. AK Parti gibi hizmetler üzerinden siyaset yapmaya yönelsin. Mansur Yavaş’ın TV proğramlarında siyasi polemiğe girmekten ziyade, Ankara için yapacağım hizmetleri konuşmayı tercih ederim şeklinde ki ısrarı, CHP’ye yeni bir siyasi anlayışı, hizmet anlayışını yerleştirme arzusu olsun. Eğer öyle… Continue Reading CHP’yi iktidarsızlıktan kim kurtaracak?

55 Formülü ve Moloz Siyaseti..!

Son dönemde, siyasi arenada AK Partide ki küskünlerin yeni bir parti kuracağı beklentisiyle, AK Partinin enkazı üzerine yatırım yapan ve “moloz siyasetine” bel bağlayan bir muhalefet anlayışı hakim oldu. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin yer alacağı ve milli merkezi temsil edecek yeni bir oluşumdan bahsediliyor ve bu oluşumun yerel seçim sonuçlarına… Continue Reading 55 Formülü ve Moloz Siyaseti..!

Bir Deneme Yitirilen düşler.

Kendimize yabancılaştığımız, sosyal çöküntü ve kırılmaların zirve yaptığı bir iklimde yaşıyoruz. İyi, güzel, doğru ve yanlış telakkilerimiz değişti. Hiç bir şeyi olduğu gibi, kendi gereçeğinden kabul etmiyoruz. Ya çok eleştiriyor, ya da aşırıya kaçan abartılarla sahipleniyoruz. İdeallerimizi, düşlerimizi yitirdik. Duygu ve düşüncelerimizi kirlettik. Mana ve maneviyatımız buharlaştı. Akîdemiz de bozuldu. Biz bize yabancılaşdık. Biz kimiz,… Continue Reading Bir Deneme Yitirilen düşler.

Nur-u âyinlere ilham olsun.

Yıllar var ki, hüsn-ü istikbalimizin mirascısı evlatlarımızı milli duygu ve milli tarih şuuruyla değil de, milli hafızadan mahrum bırakan, sadece tarihi şahsiyetlerini gurur ve iftihar vesilesi olarak görüp övünen sığ ve satıh bilgilerle donatarak, hatırat-ı maziye saygı adına ağıtlar yakıp, geçmişin yasını tutan, gözü yaşlı nesiller olarak yetiştirip heba ettik… Öte taraftan, heba edilen nesilleri… Continue Reading Nur-u âyinlere ilham olsun.

MERKEZ SAĞ ve MERKEZ SOL SİYASETİ

Türkiyede sıkıntılı dönemlerde siyasetin gündemine giren sağda ve solda merkezi temsil etme çabalarından hiç bir zaman beklenen sonuç çıkmamıştır. Merkez sağ ve merkez solu temsil ettiğini söyleyen partilerin, yeni bir anlayışla sağ ve sol kavramlarından sıyrılarak yapay bir şekilde merkezin merkezine yönelmek istemeleri bana göre sayısal büyümeyi engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Pek çok… Continue Reading MERKEZ SAĞ ve MERKEZ SOL SİYASETİ

Hıyânet-i Vatan Suçlaması.

Siyasi hasımlarınızı, toplum indinde küçük düşürmenin en kolay yolu, rakiplerinizi vatan hainliğiyle suçlayarak itham etmek olsa gerektir. Hainlik ithamı müphem bir suçlama unsuru olarak tarif edilirse “Şapka” giymediği için hainlikle itham edilip asılanları örnek göstererek tarifi sulandırmak’ta mümkündür. Günümüz Türkiyesinin siyasi hasımları farklı siyasi tercihi olan insanları “Hıyanet-i vatan” derecesinde suç unsuru olarak görüp, çok… Continue Reading Hıyânet-i Vatan Suçlaması.

Nelere şahit olduk.

Biz bu ülkede Anayasa mahkemesi başkanının hukukun üstünlüğü ilkesi ve erkler arası yetki kullanımını ihlal ederek, adli yıl açılışında yaptığı bir konuşmada korumak ve kollamakla sorumlu olduğu hukkun üstünlüğü ilkesi ve kuvetler ayrılığı prensibine uygun düşmeyen bir uslupla, yetki gasbı yaparak, yasal olmayan hak ihlali yaptığına tanık olduk. Yine biz bu ülkede, 367 garabetinin mucidi… Continue Reading Nelere şahit olduk.